Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

ЗАЯВА ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВУ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

Публічний договір оферта «Про надання освітніх послуг» (далі – Договір), визначений у цій Заяві-приєднанні, укладається лише шляхом приєднання Замовника, реквізити якого наведені нижче, до запропонованого Договору в цілому, причому Замовник не може запропонувати свої умови до цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення.

Заява заповнюється у двох оригінальних  примірниках  українською мовою, друкованими  літерами та приймається, якщо немає виправлень.

Замовник, який діє на законних підставах, підписавши дану Заяву-приєднання до Договору, яка розміщена на сайті azbuka-child.od.ua в розділі «Вступ до центру «Азбука», шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. 

З моменту підпису Замовником даної Заяви-приєднання про укладання та прийняття її Виконавцем, Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором  та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

Підписавши дану заяву Замовник засвідчує:

- ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок надання послуг;

- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять та всіх його умов;

- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на офіційному Сайті Виконавця шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» Договір Оферта, розміщений на Сайті Виконавця є оригінальним примірником, має повну юридичну силу та не може бути заперечений Виконавцем чи Замовником виключно через те, що він має електронну форму.

Підписання цієї заяви-приєднання свідчить про згоду Замовника на обробку його персональних даних у розумінні положень ЗУ "Про захист персональних даних".

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС ЗАМОВНИКА

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Адреса місця реєстрації

 

Ідентифікаційний номер

 

Телефон

 

Адреса електронної пошти

 

Дата заповнення цієї заяви, підпис

 

 ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВУ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!