Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

У сфері дошкільної та позашкільної освіти

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР 

Даний Публічний договір про надання освітніх послуг (далі – Договір), укладається лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

 

Приєднання до Договору відбувається шляхом заповнення  Замовником анкети на веб-сайті Закладу, завантаження документів Клієнта та наступним здійсненням оплати за послуги Виконавця згідно з реквізитами, наявними на веб-сайті azbuka-child.od.ua або ж згідно з рахунком, сформованим Виконавцем та/або в автоматичному режимі за допомогою програмних методів/платіжних систем на веб-сайті Закладу або інших ресурсів, наданих Закладом.

 

З моменту здійснення вищевказаної оплати, Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором  та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

 

Приєднавшись до даного Договору Замовник засвідчує своє:

- ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок надання послуг, в тому числі – Правилами Закладу, які розміщені на веб-сайті  azbuka-child.od.ua

- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять та всіх його умов;

- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Шляхом приєднання до Договору Замовник надає свою безумовну згоду на обробку його персональних даних у розумінні положень ЗУ "Про захист персональних даних".

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ВИКОНАВЕЦЬ (ЗАКЛАД)ФОП «СЕЙДАМЕТОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА» (ЦЕНТР «АЗБУКА»)  фізична особа-підприємець, зареєстрована за законодавством України.

ЗАМОВНИК (БАТЬКИ) - фізична, дієздатна особа, законний представник клієнта Виконавця, яка погодилась з умовами цього договору (здійснила акцепт) у спосіб, зазначений в преамбулі даного Договору.

КЛІЄНТ (ЗДОБУВАЧ ОСВІТИ) – дитина, якій будуть надаватися послуги Виконавцем, одержувач освітніх послуг.

САЙТ - офіційний веб-сайт Виконавця (Надавача послуг) – AZBUKA-CHILD.OD.UA

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ - освітні послуги у сфері освіти.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРІОД – протягом строку дії даного Договору.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР  

УМОВИ ДОГОВОРУ

 

ФОП «СЕЙДАМЕТОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА» (ЦЕНТР «АЗБУКА»), з однієї сторони, та  Фізичні особи, які діють в інтересах своєї дитини, які укладають з Замовником даний Договір шляхом приєднання, з іншої сторони, обізнані з положеннями та/або правилами Закладу, діючи добровільно та з повним розумінням специфіки роботи Закладу, рівня надання послуг та їх вартості, уклали цей Публічний договір про надання освітніх послуг про наступне:

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до визначених цим Договором умов Заклад бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовників надати дитині Замовника (далі за текстом - «Здобувач освіти»), освітні послуги у сфері дошкільної або позашкільної освіти, а Замовник зобов’язується оплатити послуги на умовах, визначених цим Договором та забезпечити дотримання Здобувачем освіти встановлених Закладом положень та/або правил, інших внутрішніх документів Закладу.

1.2. Заклад здійснюватиме надання освітніх послуг Здобувачеві освіти згідно з розширеним навчальним планом, який відповідає вимогам державного освітнього компоненту, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту».

1.3. Заклад надає (за вибором Батьків) додаткові освітні послуги, у тому числі:

1.3.1. Гуртки (позашкільна освіта);

1.3.2. Консультаційні послуги (групові та індивідуальні консультації) щодо здобуття освіти.

1.3.3. Інші послуги, якщо вони передбачені цим Договором чи іншою домовленістю Сторін.

1.4. Строк надання додаткових освітніх послуг визначається датами початку та закінчення їх отримання, у разі узгодження Сторонами надання таких послуг.

1.5.     Місцем надання освітніх послуг є приміщення Закладу, що знаходяться за адресами:  м. Одеса, вул. Ак.Корольова, 92А, Космонавтов, 11, Інглезі,12/2, Балківська, 31, Запорізька, 30, Докова, 16.

1.6.     Строк надання освітніх послуг становить один навчальний рік, з 15 серпня до 30 червня. Освітні послуги надаються відповідно внутрішнього розпорядку Закладу.  Строк надання освітньої послуги може бути продовжено Закладом  до 31.08.2023

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ  ТА ПРАВА ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад зобов’язаний:

2.1.1. Інформувати Здобувача освіти та Батьків про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання таких послуг, зокрема, ознайомлювати Батьків із Статутом Закладу, навчальними планами та програмами.

2.1.2. Надати Здобувачеві освіти освітню послугу на рівні державних стандартів освіти з впровадженням сучасних  методик, технологій  відповідно до  розширеного навчального плану Закладу.

2.1.3. Надати Здобувачеві освіти можливість відвідування в Закладі додаткових курсів, студій, факультативів за вибором Замовника за додаткову плату.

2.1.4. Забезпечити право користування кабінетами, спортивною залою, майданчиком та іншими приміщеннями, відповідно до вимог освітнього процесу.

2.1.5. Забезпечити дотримання прав усіх учасників освітнього процесу відповідно до законодавства.

2.1.6. Видати Замовнику документ про освіту за запитом.

2.1.7. Нести відповідальність перед Замовником за безпеку Здобувача освіти під час перебування останнього під наглядом працівників Закладу.

2.1.8. За необхідності, надати першу медичну допомогу, викликати екстрену (швидку) медичну допомогу за єдиним номером екстреної медичної допомоги 103 та повідомити про це Замовника телефонним дзвінком та смс-повідомленням чи повідомленням у вайбер.

2.1.9. У випадку хвороби та наявності ознак нездужання Здобувача освіти, укладаючи даний Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення щодо Здобувача освіти всіх необхідних заходів із надання екстреної медичної допомоги бригадою швидкої медичної допомоги.

2.2. Заклад має право:

2.2.1. Регламентувати розклад освітнього процесу (внесення зміни до розкладу роботи закладу, встановлювати графік канікул, в тому числі введення карантину, перенесення навчальних днів на вихідні чи святкові, перехід на дистанційну форму навчання тощо).

2.2.2. Залучати до надання освітніх послуг третіх осіб (профільні спеціалісти, педагоги, психолог, викладачі, керівники студій), залишаючись відповідальним перед замовником за якість надання освітніх послуг та додаткових освітніх послуг.

2.2.3. Вносити пропозиції і рекомендації Замовникові щодо вдосконалення розвитку, виховання та навчання Здобувача освіти поза межами Закладу.

2.2.4 Вимагати від Замовника своєчасну оплату послуг. У разі неналежного виконання Замовником своїх фінансових зобов’язань - зупиняти надання послуг. При цьому послуги вважаються наданими Закладом належним чином та підлягають оплаті у повному обсязі.

2.2.5. Відмовити Замовникові у наданні освітніх послуг у разі недоцільності їх надання внаслідок індивідуальних особливостей Здобувача освіти,  його фізіологічного та психологічного стану, що роблять неможливим або недоцільним надання освітніх послуг , якщо є підстави вважати, що Здобувач освіти є хворим (при цьому достатньо наявної симптоматики). Заклад має право не допустити до місця надання послуг Здобувача освіти  за наявності ознак захворювання.

2.2.6. Здійснювати фото-, відео-, кіно-, теле-, аудіо- записи у місці надання послуг.

2.2.7. Залучати Замовника до співпраці у вихованні та розвитку Здобувача освіти, самовизначенні його особистості, створення умов для самореалізації, формуванні людини та громадянина, інтегрованого в сучасне суспільство і націленого на вдосконалення цього суспільства.

2.2.9. В односторонньому порядку розірвати Договір:

  • · за поведінку Здобувача освіти, який створює перешкоди або загрози для життя та здоров’я інших дітей;
  • · за дії, які тягнуть за собою небезпеку для оточення та для її власного життя  і здоров’я;
  • · за агресивну поведінку Здобувача освіти до інших учнів Закладу та до працівників Закладу;
  • · за прояв неповаги до працівників Закладу, при цьому кошти, внесені за Договором, не повертаються.

2.2.10. Не допускати Замовника або його представника в приміщення Закладу, якщо зовнішній вигляд та /або поведінка його дає підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння, під дією наркотичних речовин або лікарських препаратів  і, якщо це вочевидь впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника.

2.2.11. Вимагати від Замовника відшкодування завданим ним або Здобувачем освіти  матеріальних збитків чи завданої моральної шкоди, якщо доведено, що шкода завдана з вини Здобувача освіти чи Замовника.

2.2.12. За наявність у Здобувача освіти цінних  речей та предметів (кошти, мобільний телефон, дорогі іграшки тощо) під час перебування його в Закладі персонал Закладу та адміністрація відповідальності не несуть.  Щодо врегулювання даного питання адміністрація та працівники Закладу керуються правилами Закладу.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ  ТА ПРАВА ЗАМОВНИКІВ (БАТЬКІВ)

3.1.Замовник зобов’язується:

3.1.1. Належним чином (в установлені строки та в повному обсязі) виконувати умови цього Договору та неухильно дотримуватись встановлених Закладом положень та/або правил, інших внутрішніх документів Закладу, згоду на виконання яких Батьки надають укладенням цього Договору та додатків (змін, доповнень тощо) до нього, нормативно-правових актів у сфері освіти, своєчасно вносити плату за отриману Здобувачем освіти освітню послугу в розмірах та у строки, встановлені цим Договором.

3.1.2. Надавати документи, необхідні для зарахування Здобувача освіти до Закладу, у тому числі  медичні документи, необхідні для допуску Здобувача освіти до Закладу, а саме:

  • Заява на зарахування дитини до школи (анкета)
  • Заява приєднання до цього Договору
  • Копії паспортів батьків Здобувача освіти (інших законних представників);
  • Копію свідоцтва про народження Здобувача освіти;
  • інші документи, визначені внутрішніми документами Закладу.

3.1.3. Надавати повну та достовірну інформацію про стан здоров'я Здобувача освіти та про будь-які особливості здоров'я Здобувача освіти. Протягом трьох робочих днів, з моменту укладення даного Договору, надати в письмовій формі працівнику Закладу, відповідальному за прийом та оформлення Здобувача освіти, інформацію про фізіологічні особливості Здобувача освіти (алергічні реакції, у тому числі на медичні препарати). У разі ненадання зазначеної вище письмової інформації, відповідальність за можливі негативні для Здобувача освіти наслідки ненадання такої інформації несуть Батьки. Допускається варіант подання документів в електронному вигляді.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати всі передбачені умовами цього Договору платежі в строки та на умовах, визначених цим Договором, а також оплачувати додаткові послуги.

3.1.5. Своєчасно та в повному обсязі оплатити (компенсувати) надані Здобувачу знань послуги невідкладної домедичної та/або медичної допомоги (згідно п. 2.1.10 Договору) за прейскурантом відповідної медичної установи.

3.1.6. Забезпечувати регулярне відвідування Здобувачем освіти Закладу у відповідності до встановлених  положень та/або правил внутрішнього розпорядку та розпорядку роботи Закладу. У випадку тимчасової відсутності Здобувача освіти завчасно інформувати Заклад особисто чи за телефонним дзвінком адміністратора Закладу.

3.1.7. Особисто супроводжувати Здобувача освіти до місця отримання послуг та забирати Здобувача освіти відповідно до встановлених внутрішніми актами Закладу вимог, або уповноважити на це третіх осіб шляхом попереднього повідомлення в письмовій формі Заклад, або написати заяву, що Здобувач освіти самостійно може прибувати та залишати місце надання послуг.

3.1.9. Нести відповідальність за виховання та розвиток Здобувача освіти, піклуватися про його здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток, відповідно до норм Сімейного Кодексу України та інших вимог чинного законодавства.

3.1.10. Не пізніше, ніж за один місяць, письмово повідомляти Заклад про дату переведення Здобувача освіти до іншого  закладу освіти. У разі неподання або несвоєчасного подання письмового повідомлення Батьки зобов’язані оплатити вартість послуг за повний навчальний місяць, в якому Здобувача освіти  переведено до іншого  закладу освіти у повному обсязі, незалежно від дати переведення Дитини.

3.1.11. Повідомити Замовника протягом 3-х календарних днів про зміну контактної інформації про Здобувача освіти.

3.1.12. Встановити коло повнолітніх осіб, які можуть виконувати окремі функції Замовника (приймати/передавати дитину тощо), надаючи їхні контактні дані в установленому порядку адміністрації Закладу.

3.1.13. У відносинах із Закладом проблеми та питання, що виникають протягом навчального року, вирішувати у коректній, конструктивній формі, виходячи з того, що позиція особистої відповідальності більш ефективна, ніж роль стороннього спостерігача; що відповідальність за досягнення результату лежить на всіх учасниках освітнього процесу, що сімейне та суспільне виховання нерозривні, і що Батьки – перші й найважливіші вихователі своїх дітей. Проявляти повагу до працівників Закладу, інших батьків та дітей.

3.1.14. Усвідомлювати та нести відповідальність за рівень знань та досягнень Здобувача освіти, якщо останній систематично запізнюється на заняття або не відвідує їх.

3.1.15. Нести відповідальність за свої та/або дії осіб, які є представниками Замовника, під час перебування в Закладі та на його території. Забороняється Замовнику та/або третім особам робити будь – які зауваження іншим дітям та працівникам, втручаючись в освітній процес.

3.1.16. Не давати Здобувачеві освіти  з собою до  Закладу предмети, які можуть становити потенційну загрозу оточенню.

3.1.17. Не здійснювати фото-, відео-, аудіозапис у місці надання послуг без дозволу адміністратора або іншої уповноваженої особи Виконавця.

3.1.18. Слідкувати за поточною інформацією та оновленням інформаціі від адміністрації Закладу.

3.2.Замовник має право:

3.2.1. Отримувати освітні послуги у сфері дошкільної/позашкільної освіти з навчання та розвитку Здобувача знань.

3.2.2. Обирати види додаткових освітніх послуг, при цьому сплачуючи відповідну вартість таких додаткових послуг.

3.2.3. Уносити пропозиції  щодо покращення Послуг.

3.2.4. У випадках, передбачених цим Договором, розірвати Договір про надання освітніх послуг.

3.2.5. Захищати у відповідних державних та судових органах законні інтереси Здобувача освіти.

3.2.6. В установленому Закладом порядку ознайомлюватися зі звітом педагогів Закладу про освітній процес, зокрема, інформацію про  рівень успішності та розвитку Здобувача освіти.

3.2.7. Брати участь у соціально – культурних та інших заходах Закладу.

3.2.8. Відвідувати заняття за умови попереднього погодження такого відвідування Закладом.

 

4. ВАРТІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг та порядок проведення розрахунків визначено відповідно до встановленому та затвердженому Прайсу, який є в вільному доступі на Сайті Закладу та згідно Правил прийому та відвідування Центра.

         4.2. Розмір оплати за освітні послуги встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і може змінюватись за ініціативою Закладу в порядку, визначеному даним Договором. Так, Заклад має право, у тому числі, але не виключно, у разі змін податкового законодавства, змін тарифів та цін на комунальні та експлуатаційні витрати, оренду приміщення та інших витрат, пов’язаних з наданням послуг за цим Договором, змінити розмір вартості послуг. Збільшення розміру оплати в такому випадку може відбуватися не частіше, ніж один раз на рік. Коригування вартості може бути закріплено шляхом укладення додаткової угоди або автоматично – шляхом надання Закладом рахунку згідно з умовами даного Договору. 

4.3. Оплата освітніх послуг здійснюється у національній валюті України – гривні.

4.4. Загальна вартість освітньої послуги визначається на навчальний рік, який триває 10 місяців.

4.5. Батьки вносять плату на користь Закладу щомісячно/щоквартально шляхом перерахування коштів через банківські установи на розрахунковий рахунок Закладу за реквізитами Закладу, що вказані у цьому Договорі.

4.6. При щомісячній оплаті платіж здійснюється  до початку оплачуваного місяця (до 1 числа кожного  місяця).

4.7. У випадку дострокового розірвання цього Договору разовий внесок не повертається Замовникам. Крім того, Замовнику не повертається вартість оплачених послуг за місяць, в якому відбулося розірвання Договору.

4.8. Інші питання стосовно переносів, пропусків та відмін занять визначено в Правилах прийому та відвідування.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. У разі порушення Замовниками встановлених цим Договором строків оплати за освітні послуги та інших передбачених цим Договором платежів на строк, що перевищує 3 (три) календарних дні Замовники зобов’язані сплатити Закладу штраф у розмірі 1 % від неоплаченої вчасно суми або пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення її оплати. Вказану штрафну санкцію  необхідно погасити до дати наступної оплати, встановленої Договором. У разі несплати Заклад залишає за собою право не допустити Здобувача освіти до навчання.

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дія Договору припиняється:

6.1.1. за згодою Сторін, шляхом підписання відповідної додаткової угоди про припинення дії Договору;

6.1.2. якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується на внесення змін до Договору, на 30-й календарний день з моменту прийняття  такого нормативно-правового акту;

6.1.3. у разі ліквідації Закладу, якщо не визначено заклад освіти, який є її правонаступником;

6.1.4. за одностороннім рішенням Закладу за підстав , визначених п.п. 2.2.9., 5.3. цього Договору;

6.1.5. у разі відрахування Здобувача освіти із Закладу, згідно з законодавством або умовами даного Договору;

6.1.6. за рішенням суду.

6.2. Розірвання або закінчення дії Договору не звільняє Сторони від проведення взаєморозрахунків та виконання зобов’язань за освітні послуги, надані до припинення Договору. Замовникам не повертаються кошти за освітні послуги.

 

7. ФОРС-МАЖОР ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ:

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань щодо предмету цього Договору, якщо це невиконання було наслідком форс-мажору, обставин непереборної сили або, що виникли внаслідок урядових постанов, змін чи доповнень до законодавчих актів, пов'язаних з предметом Договору, або подій надзвичайного характеру (катастрофічні природні явища,  стихійні лиха, в т.ч. перебої в електро- та водопостачанні в районі, страйки), які сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними діями. У разі виникнення обставин форс-мажору сторони протягом 5 календарних днів повинні письмово /вайбер чат/ повідомити про це один одному, зазначивши про обставини, причиною яких стало невиконання своїх зобов'язань за Договором.

7.2. Заклад звільняється від обов’язків щодо надання послуг за даним Договором у випадку виникнення обставин, що зумовлюють об’єктивну неможливість надання послуг, в т.ч. ті, що визначені у п.7.1, а у зв'язку з введенням у регіоні воєнного  чи надзвичайного стану, карантину тощо.

7.3.     У випадку виявлення у дітей, що відвідують Заклад, ознак інфекційного захворювання, або з моменту отримання екстреного повідомлення від територіального органу Держпродспоживслужби чи закладу охорони здоров’я, урядові рішення  та рішення територіальних органів щодо наявності ознак інфекційного захворювання, Заклад має право призупинити надання послуг для Здобувача освіти або всіх дітей в приміщенні Закладу та/або продовжити надання послуг з уведенням режиму карантину. На час призупинення надання освітніх  послуг у приміщенні Закладу у форматі офлайн - забезпечується продовження освітнього процесу дистанційно, у формах , визначених педагогічним персоналом Закладу. Надання освітніх послуг у період карантину або призупинення надання послуг у приміщенні Закладу оплачується на загальних підставах.

7.4.     Сторони узгодили, що не вважають введення загальнонаціонального та/або регіонального карантину у зв’язку з COVID-19 (або з інших підстав), введення надзвичайного або воєнного стану форс-мажорною обставиною. У випадку введення такого карантину та/або таких станів Виконавець залишає за собою право визначення форми надання послуг -очно або дистанційно. Оплата послуг в період введення карантинних обмежень здійснюється в загальному режимі. Оплата послуг в період дії воєнного стану у випадку не можливості надання послуг в будь-якому форматі може бути переглянута Сторонами за взаємною згодою.

7.5.     Замовник не має претензій до Виконавця щодо особливостей та умов надання Послуг Дитині в умовах воєнного стану. З метою максимального забезпечення прав та інтересів дитини, Замовник надає максимально повну та детальну інформацію, якої буде потребувати Виконавець. Замовник повністю усвідомлює усю сукупність можливих ризиків, які здатні чинити вплив на якість та перебіг освітнього процесу в Закладі освіти, роботу Закладу освіти загалом, усю сукупність можливих ризиків, які гіпотетично можуть створювати загрозу для життя та здоров’я Дитини, у зв’язку з веденням бойових дій на території України внаслідок агресії Росії. Замовник виражає свою згоду Замовник усвідомлює потенційну необхідність вжиття Виконавцем заходів з цивільного захисту за участі дитини та надає свою згоду на проведення усіх заходів щодо цивільного захисту та оборони, необхідних для збереження життя та здоров’я Дитини та всіх здобувачів освітніх послуг Закладу освіти, життя та здоров’я працівників Закладу.

7.6.     Виконавець під час воєнного стану діє в режимі встановленому внутрішніми документами Виконавця, в тому числі — внутрішніми наказами та розпорядженнями, які встановлюють особливості дій під час воєнного стану та надвичайних ситуацій.

7.7.     Сторони узгодили, що Виконавець має право змінювати режим надання послуг, повідомивши про Замовника за день про такі зміни, або без попередження — у випадку невідкладних ситуацій.     

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Замовники підтверджують, що даний Договір не порушує законних прав та інтересів Здобувача освіти, а також проінформовані, що умови цього Договору доведені до відома та погоджені обома батьками (законними представниками) Здобувача освіти.

8.2. Укладаючи даний Договір, Замовники стверджують, що вони належним чином ознайомлені зі встановленими Закладом положеннями та/або правилами, іншими внутрішніми документами Закладу.

8.3. Укладаючи даний Договір, Замовники стверджують, що вони надають згоду Закладу на обробку (яка розуміється як дії щодо збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення) персональних даних Замовників та Здобувача освіти, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

8.4.          З метою забезпечення порядку та безпеки Здобувача освіти в приміщеннях і на території Закладу встановлювати відеокамери та вести відео- та аудіо- спостереження (відеозйомки з можливістю запису). Підписанням цього Договору Замовник дає згоду на проведення відео/аудіо зйомки Закладом Здобувача освіти та самого Замовника. Про  згоду на використання фото-, відео-матеріалів із зображенням Здобувача освіти для рекламування та просування послуг Закладу, в тому числі – в мережі інтернет, соціальних мережах Замовник підписує Заяву (Додаток до даного Договору 3).

8.5. Договір складено в електронній формі та опубліковано на сайті Виконавця.

8.6.     Cторони договору встановили, що укладення даного договору може відбуватися у спрощеній формі, що реалізовується наступним чином. Пропозиція укласти договір зі сторони Виконавця відбувається шляхом направлення Замовнику (в т.ч. засобами електронного зв'язку)  тексту договору приєднання (оферти).    Зі сторони Замовника прийняття пропозиції укладення договору відбувається шляхом здійснення конклюдентних дій, тобто здійснення Замовником дій з внесення оплати, передбаченої п.4.1. даного Договору. В такому випадку даний Договір вважається укладеним з моменту зарахування на рахунок Виконавця вищевказаної оплати.

8.7.     Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки Виконавцем, шляхом опублікування нової редакції Договору на Сайті Виконавця, про що Виконавець має повідомити Замовника за 10 днів до дати такого опублікування. Якщо Замовник не погоджується з умовами нової редакції Договору, він може відмовитись від Договору повідомивши про це Виконавця за 10 днів.

8.8.     Батьки зобов’язуються дотримуватись вимог етики при спілкуванні з усіма учасниками освітнього процесу, а також батьками інших здобувачів освіти, не допускати випадків образ, погроз, конфліктів, агресивних проявів чи іншої некоректної поведінки при спілкуванні з іншими учасниками освітнього процесу в усній, письмовій чи будь-якій іншій формі, проявів булінгу. Про всі проблемні ситуації, які виникають під час освітнього процесу, Батьки повинні повідомити адміністрацію Закладу через педагога. Батьки зобов’язуються не здійснювати жодних виховних чи інших заходів та уникати спілкування з іншими дітьми, що навчаються в Закладі, без присутності їхніх батьків або законних представників та педагогічних працівників Закладу. У разі порушення даного пункту Заклад має право відрахувати Здобувача освіти та припинити дію даного Договору.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР 

 

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!