Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

НАКАЗИ Одеської початкової школи "Азбука"

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123

НАКАЗ

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

                                                            

Про підготовку та проведення педагогічної ради  

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести засідання педагогічної ради 02 вересня 2021 р.

2. Відповідальним за підготовку матеріалів педагогічної ради призначити директора Сейдаметову О.С.

3. Відповідальному за педагогічну раду:

- провести засідання проблемної групи;

- окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді.

4. Проблемній групі:

- розробити робочий план заходів із підготовки до педагогічної ради до 20 серпня.

- підготувати проект доповіді до 18 серпня .

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

З Наказом ознайомлена:  ПІБ ______________________ підпис_________  дата________

 

 

 

Директор:                                 ___________________                            Сейдаметова О.С.

 

 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

                                                           

Про підготовку та організований

початок 2021/2022 навчального року в

ОПШ «Азбука»

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про середню загальну освіту», «Про позашкільну освіту», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), Постанові головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації проти епідеміологічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19), з метою створення належних умов для організованого початку 2021/2022 навчального року в закладі та забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. 1.  Розробити план роботи на навчальний рік, схвалити на педагогічній раді

До 01.09.2021

2. Вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки навчального закладу до організованого початку 2021/2022 навчального року з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів.                                                                                                      

                                                                                              До 01.09.2021

3. Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази закладу до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності.

                                                                                                                          До 01.09.2021

3. Привести штатні розписи ЗДО у відповідність                                         

До 01.09.2021

4. Вжити заходів щодо забезпечення учнів навчальними посібниками та робочими зошитами.

До 10.09.2021

5. Забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів учнів та   працівників навчального закладу.

До 01.09.2021

7.  Посилити контроль щодо виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, у тому числі укомплектування засобами пожежогасіння, безпеки життєдіяльності та охорони праці у Центрі, забезпечити упродовж 2021-2022 навчального року безпечні та нешкідливі умови праці та навчання.

 

8.  З 1 вересня 2021 року затвердити перелік класів у приміщенні за адресою вул.. Балківська,31:

 

 

Клас

Кількість дітей

Режим роботи

Мова навчання

1

1-А

4

8.30-13.00

Українська

 

 

 

9. Затвердити програму навчання «Інтелект України».

10. Перевірити і доповісти про стан підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період.                                                                                                          Термін: до 30.09.2021

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор       ____________         О.С. Сейдаметова

 

 

З наказом ознайомлені

 1. ПІБ ___________________ посада_________________ дата____________підпис________

 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

                                                            

Про призначення відповідальної

особи за здійснення профілактичного

медичного огляду працівників та

 проходження медичних оглядів

 

 

 

Відповідно до статей 14, 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ (із змінами), статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ (із змінами), статей 15,21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-Ш (із змінами), Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. № 45, постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001 р. № 559, наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» від 23.07.2002 р. № 280, відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у навчальному закладі, усі учасники навчально-виховного процесу навчального закладу проходять періодичні медичні огляди.

         Виходячи з зазначеного та з метою убезпечення здоров'я дітей і працівників дошкільного навчального закладу від різного роду захворювань, НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальну особу за організацію проходження  працівниками закладу медичних оглядів в  закладі: Сейдаметову О.С., директора.

2. Провести обов'язковий періодичний медичний огляд працівників дошкільного навчального закладу у встановленому законодавством порядку в лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання та  за місцем роботи.

3. Забезпечити своєчасну явку на періодичний медичний огляд працівників навчального закладу у встановлений термін за графіком (за необхідністю).

4. Директору, Сейдаметовій О.С., відповідальній за організацію та проходження персоналом медичних оглядів:

4.1 Скласти список працівників, які проходять профілактичний огляд та погодити його з директором Центру.

4.2 Передати до   установи охорони здоров'я, де проводитиметься цей огляд копію списку.

4.3 Видати працівникам особисті медичні книжки для проходження медичного огляду.

4.4 Забезпечити ведення журналу реєстрації особистих медичних книжок, де зазначаються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім'я та по батькові її власника.                                                                                             Постійно.

5. Працівникам навчального закладу після проходження медичного огляду повернути особисті медичні книжки у навчальний заклад, який забезпечує їх зберігання.

6. Відсторонити від роботи без збереження заробітної плати працівників, які не пройшли без поважних причин обов'язковий профілактичний медичний огляд у встановлений термін.

7. Зберегти за працівниками місце роботи і середній заробіток на час проходження медичного огляду.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

 

Директор       ____________         О.С. Сейдаметова

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 1. ПІБ ___________________ посада_________________ дата____________підпис________

 

 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

 

 

Про дотримання трудової дисципліни,

Правил  внутрішнього розпорядку

та виконання посадових обов’язків

працівниками у 2021-2022 н.р.

 

 

   Відповідно  до  Закону України  «Про освіту»  від  23.05.1991 р.          № 1060-ХП (із змінами), глави Х Кодексу законів про працю України від 10.12.1991 р. № 322-УШ (із змінами і доповненнями), Правил внутрішнього трудового розпорядку ОПШ «Азбука», Статуту закладу з метою визначення правових засад і гарантій здійснення працівниками  права розпоряджатись своїми здібностями до творчої праці,

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Дотримувати нормативну тривалість робочого часу кожним працівником  закладу  відповідно до норми, встановленої законодавством.
 2. Дотримувати час початку і закінчення перерви, установлений Правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.
 3. Жоден працівник не має права залишити робоче місце до заміни адміністрацією іншим працівником для продовження роботи.
 4. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт.
 5. Працівникам категорично забороняється вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги під час виконання функціональних обов’язків.
  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор       ____________         О.С. Сейдаметова

 

З наказом ознайомлені:

 

ПІБ ___________________ посада_________________ дата____________підпис________

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

 

 

Про проведення батьківських зборів

 

 

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                            від 28.01.2005 №55 «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів»,  Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178

НАКАЗУЮ:

 1. Провести батьківські збори   10 вересня 2021 року з теми «Навчально-виховна  робота  закладу у 2021-2022 н.р.» згідно санітарним нормам.
 2. Підготувати повідомлення :

-       підготовка школи до нового навчального року (матеріальна база)

-       комплектування класу

-       розклад занять

-       оплата послуг

-          матеріали  для анкетування батьків

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

 

 

Директор            ___________________                    О.С. Сейдаметова

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

ПІБ ___________________ посада_________________ дата____________підпис________

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

 

 

Про початок навчального року в системі цивільного захисту

 

            На виконання Закону України «Про цивільну оборону», з метою організації та здійснення цивільного захисту, захисту персоналу та учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу до негайного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру і дій з їх ліквідації

 

НАКАЗУЮ :

1. Вважати початком навчального року в системі цивільного захисту 01 вересня 2021 року.

2. Вважати директора школи начальником цивільного захисту закладу відповідно до Закону.

3. Створити штаб цивільного захисту у складі:

 • Начальник штабу цивільного захисту – Сейдаметова О.С., директор
 • Помічник начальника штабу цивільного захисту – Ковальчук А.С., головний менеджер з адміністративної роботи.
 • Заступник начальника цивільного захисту з евакуації - Ковальчук А.С., головний менеджер з адміністративної роботи.
 • Заступник начальника цивільного захисту з матеріально-технічного забезпечення - Ковальчук А.С., головний менеджер з адміністративної роботи.

4. Створити формування цивільного захисту у складі:

 • Пост радіаційного та хімічного спостереження. Ковальчук А.С., головний менеджер з адміністративної роботи.
 • Рятувальна група. Командир – Дерев’янко В.П., вчитель
 • Ланка з обслуговування захисних споруд цивільного захисту. Командир – Сейдаметова О.С., директор
 • Група охорони громадського порядку. Командир – Машковьска Ю.О., вихователь
 • Ланка пожежогасіння. Командир – Сейдаметова О.С., директор

6. Призначеним посадовим особам штабу цивільного захисту школи та формувань розробити необхідні документи та забезпечити:

6.1. запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вживання заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення;

6.2. оповіщення персоналу центра про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування працівників;

6.3. захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих та застосування засобів захисту від ураження.

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника штабу цивільного захисту школи Сейдаметову О.С.

 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

 

 

Про організацію безпеки життєдіяльності

та виконання інструкції з охорони життя

і здоров’я  дітей, запобігання всім видам

 дитячого травматизму, охорони праці в

осінній період

 

 

На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту»,про «Дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», з метою визначення даного  напрямку роботи пріоритетним, згідно з Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974       НАКАЗУЮ:

 

1. Проводити інструктаж педагогічних працівників з даного питання за встановленим графіком.                                                 

2. Здійснювати постійний контроль за виконанням інструкцій щодо охорони життя і здоров‘я дітей,  запобігання всім видам дитячого травматизму, охорони праці.

                                                                                     Вересень – листопад 2021 р.

3. Організувати презентацію методичної, дитячої літератури, посібників з даного питання.                                                           

До 10.09.2021 р.

4. Провести обстеження спортивного обладнання малих форм на дитячих майданчиках, спортивній залі; обладнання в групових кімнатах.

                                                                                     Вересень – листопад 2021 р.     

5. Чітко виконувати заплановані заходи  Річного плану  з теми.

                                                                                    Вересень – листопад 2021р.

6.  Вчителю:

6.1 Організувати безпечне перебування дітей в  закладі.

Постійно

6.2 Систематично проводити обстеження на надійність кріплення меблів, ігрового матеріалу, обладнання.             

Постійно

6.3 Приймати в  заклад тільки здорових дітей.        

Постійно

6.4 Приймати дітей безпосередньо від батьків, віддавати тільки батькам, або особам які їх замінюють, або особам про яких попередили батьки.                                                                      

Постійно

6.5 Забороняється віддавати дітей неповнолітнім, незнайомим людям, особам у нетверезому стані.                                   

6.6 Забороняється приймати дітей у заклад  після тривалої відсутності /більше 3-х днів/ без довідки від лікаря про стан здоров’я дитини.

Постійно

6.7 Строго забороняється залишати дітей без нагляду, відпускати одних.

                     Постійно

6.8 Строго забороняється лікування дітей в закладі будь-якими лікарськими засобами.                                                            

Постійно

6.9  Строго забороняється носіння дітьми в закладі  прикрас, коштовностей.

                                                                                     Постійно

6.10 Не допускати перебування сторонніх осіб у групі, на  території  закладу під час навчально-виховного процесу.

                                                                                     Постійно

6.11  Контролювати зберігання миючих засобів.   

Постійно

6.12 Систематично проводити роботу з батьками щодо попередження дитячого травматизму особливу увагу приділити запобіганню  отруєнь грибами.

               Вересень – листопад 2020 р.

6.13 Строго виконувати правила повідомлення адміністрації про нещасні випадки /усно та письмово/.                                                                  

                                                                                     Постійно

7. Проводити інструктаж з персоналом з охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки.               

За графіком

8.  Систематично проводити обстеження кріплень меблів. 

                                                                                   Постійно

9.  Провести інструктаж з персоналом  щодо виконання санітарних правил    та вимог до власної гігієни.

                                                                                     До 01.09.2020 р.

10.  Посилити контроль за проходженням медичного огляду персоналу.

                                                                                    Серпень, 2020 р.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор       ____________         О.С. Сейдаметова

 

 

З наказом ознайомлені:

 

ПІБ ___________________ посада_________________ дата____________підпис________

 

 

 

 

 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

 

 

 

   Про режим роботи навчального закладу

в 2021/2022 навчальному році

 

   Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою належної органiзацiї роботи навчального закладу в 2021/2022 навчальному році, створення нешкiдливих умов праці для працівників, навчання й виховання учнiв, запобiгання їх захворюваності НАКАЗУЮ:

1. Установити з 1 вересня 2021 року в навчальному закладі:

1.1. п’ятиденну тривалість навчального тижня;

1.2. однозмінний режим роботи — із 8:30 до 13:00;

1.3. тривалість уроків у: 1-х класах — 35 хвилин;

1.4. семестрову систему організації навчальних занять: перший семестр — з 1 вересня по 22 грудня 2021 року; другий семестр — з 10 січня по 31 травня 2022 року;

1.5. канікули: осінні — з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року; зимові — з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року; весняні — з 28 березня по 03 квітня 2022 року.

1.6. попередній дзвінок — за 5 хв. до початку уроку; додатковий дзвінок — за 1 хв. до початку уроку.

 2. Затвердити режим роботи навчального закладу (Додаток 1).

3. Затвердити розклад дзвінків (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Додаток 1

до наказу від 30.08.2021 № __

 

Режим роботи навчального закладу у 2021/2022 навчальному році

 

8.15 –8.25 — прийом учнів

8:30-13:05 — навчальні заняття у 1-4 класах

13:10–18:00 — робота групи продовженого дня (Режим №1)

15.05 – 18.00 – робота гуртків та секцій

 

 

Додаток 2

до наказу від 30.08.2021 № __

 

Розклад дзвінків

 

Урок

1 клас

1

8:30-9:05

2

9:25-10:00

3

10:30-11:05

4

11:35-12:10

5

12:30-13:05

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про відповідальність за збереження життя і

здоров’я учасників НВП у школі

 

   З метою забезпечення у школі безпечних умов для проведення уроків, позакласних та позашкільних заходів та реалізації Положення про охорону праці в установах Міністерства освіти і науки України

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Директору:

            Організувати вивчення вчителями і технічним персоналом школи інструкції з техніки безпеки, у своїй практичній діяльності керуватися зазначеним вище Положенням.

            Щоденно контролювати виконання правил та інструкцій з техніки безпеки на кожному робочому місці.

2.      Відповідальними за створення здорових і безпечних умов здійснення навчально – виховного процесу, дотримання правил охорони праці , норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки та з адміністративно – господарської роботи призначити Сейдаметову О.С., директора.

3.      Відповідальними за роботу зі створення здорових і безпечних умов для проведення позакласних та позашкільних заходів призначити директора, Сейдаметову О.С.

4.      Відповідальним за організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо запобігання травматизму та професійним захворюванням педагогічних працівників, дотримання норм  техніки безпеки призначити директора Сейдаметову О.С.

5.      Відповідальними за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного інвентарю призначити вчителя, Дерев'янко В.П.

7.      Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчальних занять покласти на вчителя Дерев’янко В.П..

8.      Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час перерв у приміщенні школи, спортивному майданчику, їдальні та на території школи покласти на вчителя Дерев’янко В.П..

9.      Відповідальним за дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, справність засобів пожежегасіння та укомплектованість ними школи призначити директора Сейдаметову О.С. Доручити йому вести журнал обліку засобів пожежегасіння та забезпечення їх належного стану.

10.  Директору школи:

            Спланувати навчання працівників з питань організації роботи з охорони життя та здоров’я учнів.

            Визначити порядок навчання учнів правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки на вулиці та на воді, поводження з колючими і ріжучими предметами, вибуховими та отруйними речовинами, вогнепальною зброєю.

            Організувати розробку інструкцій з техніки безпеки для всіх видів обладнання та робіт під час занять у кабінетах, спортивній залі,

            Вести журнал інструктажу на робочому місці у школі.

            Забезпечити на першому уроці навчального року в класі проведення інструктажу з техніки безпеки поведінки у навчальному кабінеті з відповідного предмету.

11. Директору:

            Затвердити інструкції з техніки безпеки для робітників і обслуговуючого персоналу всіх фахів із урахуванням конкретних умов праці.

            Вести журнал інструктажів на робочому місці кожного технічного працівника школи.

            Підготувати перелік заходів з охорони праці для включення його до угоди на новий навчальний рік.

            Організувати своєчасне проходження медичного огляд усіма працівниками школи.

12.  Інструктаж учнів з техніки безпеки проводити відповідно до наказу про техніку безпеки з обов’язковою реєстрацією його у таких документах:

-                     у класних журналах  ( у разі проведення занять згідно з навчальним планом);

-                     у спеціальному журналі (у разі проведення позакласних та позашкільних заходів).

 1. Усьому колективу школи :

            Ретельно виконувати цей наказ і забезпечувати безпечне перебування учнів у школі та поза її межами.

            Про кожний нещасний випадок повідомляти директора школи.

14.                   Зміст цього наказу довести до відома всіх працівників школи.

 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів

 

  Відповідно до частини 10 статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання рішень колегії Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008 року №13/1-2, №10, №11-1, згідно з Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009р. №518/674, з метою впорядкування роботи щодо медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах України.

 

     НАКАЗУЮ:

 

 1. Директору:

1.1. Забезпечити навчання педагогічних працівників школи та перевірку знань з питань організації та здійснення медико-педагогічного контролю з фізичного виховання дітей.

1.2. Розглядати питання щодо ефективності органіці фізичного виховання на засіданні педагогічної ради школи двічі на рік.

2. Класному керівнику здійснювати медико-педагогічні спостереження під час уроків фізичного виховання, динамічних перерв, спортивних заходів та інших форм фізичного виховання з обов’язковим фіксуванням результатів спостереження. (Упродовж навчального року).                                                                        

3. Проводити медико-педагогічний контроль згідно з Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах з обов’язковим занесенням результатів контролю до журналу медико-педагогічного контролю на уроках фізичного виховання. (Упродовж навчального року).  

 1. Вчителю:
 1. Суворо дотримуватися нормативних документів щодо організації уроків фізичної культури.
 2. Сприяти здійсненню медико-педагогічного контролю за уроками фізичної культури.
 3. Суворо дотримуватися гігієнічних норм загальної та моторної щільності уроку.
 4. Дотримуватися норм фізичного навантаження учнів відповідно до статі, віку та розподілу на групи.
 5. Суворо дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

                                                                     

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

 

          65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 31, офіс 5 

                                   код ЭДРПОУ 44204123 

 

 

 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про    організацію  методичної  роботи

в навчальному закладі в  2019-2020 н.р.

   Діяльність  педагогічного  колективу  в ОПШ «Азбука»  у 2020-2021 навчальному  році  здійснювалася  відповідно  до  обраної  методичної теми.

Відповідно до  Законів  України «Про  освіту», « Про загальну  середню  освіту»,  «Про внесення змін до  законодавчих  актів  з  питань загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  щодо  організації  навчально-виховного  процесу», до програм «Про  концепцію  якісної  освіти», «Державних  стандартів  з  базових  навчальних  дисциплін»,  Положення  про  методичний кабінет, Типового  положення  про  атестацію  педагогічних  працівників, рекомендацій МОН України та  інших  інструктивно-методичних  документів:

НАКАЗУЮ:

­­­­­­­­­­­­   1. З  метою  підвищення  теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників   спрямувати  методичну  роботу  на  вирішення  таких  завдань:

           - створення  максимально  сприятливих  умов  для  розвитку  і  саморозвитку  вчителів ;

            - пошуки  більш  досконалих  шляхів  навчання  та  виховання,  розвиток  ініціативи  та  творчості  вчителів  на  основі  впровадження ППД, новаторських  ідей;

            - створення  максимально  сприятливих  умов  для  інтелектуального,  духовного,  морально-етичного  розвитку  учнів;  надання учням  можливості  реалізовувати  власні  творчі  здібності.

2. Організувати   роботу  методичної  ради у складі:

Сейдаметова О.С., директор

Дерев’янко В.П., вчитель

   3. Директору :

Систематично працювати над підвищенням рівня методич­ної роботи в  навчальному закладі;

 Провести  атестацію  педпрацівників  згідно графіку:

 Продовжити  роботу  над  створенням   банку  навчально-методичних    доробок.

 Узгодити  графік  проведення  відкритих  (до 01.10.2021)

   4. Вчителю, Дерев’янко В.П.:

            4.1. Спланувати тематику засідань на 2021-2022н.р. відповідно  до  змісту   методичної  проблеми;   

             4.2. Контролювати підготовку робіт учителів до участі у щорічній педагогічній виставці;

             4.3. Спланувати серію  уроків майстерності, позакласних заходів на 2020 -2021н.р. ( до 20.10.2021).                .

             4.4. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

 

                              Директор  школи:  ___________ Сейдаметова О.С.

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про затвердження Інструкції з діловодства

в ОПШ «Азбука»

 

 

   Відповідно до Наказу МОН України №676 від 25.06.2018 р. «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Інструкцію з діловодства в Одеській початковій школі «Азбука».
 2. Довести до відома усім працівникам школи.
 3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

 

 

Директор                                                                           Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про забезпечення робочими зошитами учнів

та використання навчально-методичної

літератури у поточному навчальному році

 

 

   З метою формування фонду підручників, системи постачання та розповсюдження літератури, створення основи для організації загальної середньої освітньої системи забезпечення закладу підручниками НАКАЗУЮ:

 

 1. Забезпечити учнів школи необхідною навчальною літературою до 03.09.2021 р.
 2. Організувати роботу щодо придбання навчальних (робочих) зошитів та посібників для вчителя з програми «Інтелект України»  за рахунок коштів школи.
 3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

 

 

Директор                                                                           Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про комплектацію класу та закріплення

вчителя за навчальним кабінетом

 

 

   На виконання наказу МОН України від 22.09.2021 р. № 1/9-482 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіим у 2021/2022 навчальному році та Листа МОН України №1/9-433 від 28.08.2021 р. «Про окремі питання діялності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році  НАКАЗУЮ:

 

 1. Закріпити навчальний кабінет №1 та спортивну (музичну) залу за 1-А класом, класний керівник Дерев’янко В.П. з 01.09.2021 р.
 2. Вчителю, Дерев’янко В.П. дотримуватися вимог щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу  протягом 2021/2022 н.р.
 3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

 

 

Директор                                                                           Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлена:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про організацію роботи з охорони праці

та призначення відповідальних осіб за

стан охорони праці у закладі у 2021/2022 н.р.

 

 

   На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017р. № 1669, з метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці в закладі, створення безпечних умов навчально-виховного процесу, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці,

НАКАЗУЮ:

1. Покласти контроль за станом охорони праці, створення безпечних умов праці, дотримання вимог державних та галузевих законодавчих та нормативних документів з питань охорони праці на відповідального з охорони праці.

1.2.  Призначити відповідальним  з охорони праці Сейдаметову О.:

- на колективних зборах  працівників закладу звітувати керівників щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці;

- провести перевірку знань з охорони праці 03.09.2021 року.

- вести облік та проводити аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди. Також брати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками закладу, згідно з чинним законодавством    та    своєчасно    інформувати    відділ  освіти;

- проводити вступний інструктаж з новоприйнятими працівниками;

- складати перелік професій, посад, видів робіт на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах закладу та надавати методичну допомогу під час їх розроблення;

- готувати проекти наказів з питань охорони праці;

- перевіряти стан охорони праці згідно з графіком оперативного контролю;

2. Безпосереднє керівництво і відповідальність за стан охорони праці та безпеку життєдіяльності під час навчально-виховного процесу покласти на директора Сейдаметову О.С..

2.1. Директору:

- контролювати виконання педагогічними працівниками заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

- здійснювати контроль за безпекою використання і збереження навчального обладнання, приладів, навчальних посібників тощо, що використовується під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;

- організовувати навчання вчителів та перевірку їх знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- проводити інструктажі з питань охорони праці на робочому місці вчителям;

- контролювати проведення вчителями інструктажів з безпеки життєдіяльності  учням;

 - розробляти і періодично переглядати (один раз на 5 років) інструкції з охорони праці для вчителів, інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів, а також розділ охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт

у навчальних кабінетах, лабораторіях тощо;

- контролювати дотримання вчителями посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- брати участь в організації та проведенні адміністративного контролю за станом охорони праці в закладі;

- брати участь у комісії з розслідування нещасних випадків з педагогічними працівниками, учнями;

3. Безпосереднє керівництво і відповідальність за стан охорони праці та безпеку життєдіяльності у виховному процесі під час позакласної, позашкільної роботи покласти на класного керівника.

3.1. Класному керівнику, Дерев’янко В.П.:

- вживати необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення з учнями позакласних і позашкільних заходів;

- організовувати профілактичну роботу серед учнів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;

- повідомляти керівника про нещасні випадки, що сталися з учнями під час виховної роботи, організовувати надання потерпілим першої долікарської допомоги;

4. Безпосереднє керівництво і відповідальність за стан охорони праці, дотримання здорових і безпечних умов праці, правил виробничої санітарії у господарчих приміщеннях закладу покласти на директора.

4.1. Директору, Сейдаметовій О.С.:

- забезпечувати експлуатацію і догляд приміщення відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів з охорони праці. Керувати ремонтами, що проводяться в школі  відповідно до будівельних норм і правил;

- забезпечувати дотримання вимог охорони праці під час експлуатації теплового обладнання;

- забезпечувати відповідність чинним нормативно-правовим актам санітарно-гігієнічного стану закладу;

- забезпечувати обладнанням та інвентарем навчальні приміщення, кабінети закладу відповідно до вимог правил і норм з охорони праці;

- забезпечувати (в разі необхідності) учасників навчально-виховного процесу школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 №170, та ремонт спецодягу;

- відповідно до чинних нормативно-правових актів організовувати проведення щорічних    замірів    опору    ізоляції    електроустановок    та    електропроводки, заземлювальних пристроїв;

- проводити інструктажі на робочому місці підлеглим працівникам, забезпечувати навчання з питань охорони праці;

5. На працівників закладу покласти персональну відповідальність за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, наявність та виконання необхідних інструкцій на робочих місцях, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.1. Працівникам закладу:

- забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів;

- виконувати роботу, яка потребує застосування спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту лише при їх застосуванні;

- не починати роботу, яка не передбачена посадовими обов’язками без проходження інструктажу з охорони праці з відміткою про проходження;

- повідомляти директора про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу.

6. Керівникам структурних підрозділів довести наказ до відома всіх працівників під підпис.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор                                                                           Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

З наказом ознайомлені:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про організацію роботи з пожежної

безпеки в школі у 2021/2022 навчальному році

 

 

   На виконання Закону України «Про пожежну безпеку», відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417, відповідно до Змін до деяких нормативно-правових актів МВС України у сфері пожежної безпеки від 04.01.2021 за №10/35632 з метою поліпшення пожежної безпеки школі

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Директору, Сейдаметовій О.С.:

1.1. Вжити необхідні організаційні заходи щодо забезпечення пожежної  безпеки у школі.

                                                                                                                                    До 20.10.2021

1.2. Організувати перевірку стану  пожежної безпеки в школі.

                                                                                                               З 10.10.2021 до 10.11.2021

1.3. Узагальнити матеріали перевірки, доповісти про підсумки перевірки на нараді з директором школи.

                                                                                                                                    До 20.10.2021

1.4. Призначити відповідальних за пожежну безпеку в навчальному закладі і в кожному приміщенні та визначити їх посадові обов’язки.

                                                                                                                                    До 20.11.2021

1.5. У кожному приміщенні вивісити табличку, на якій вказано прізвище відповідального за охорону праці та пожежну безпеку, інструкцію з пожежної безпеки.

                                                                                                                                    До 20.11.2021

1.6. Забезпечити кожне приміщення та посадових осіб інструкціями з пожежної безпеки, планом евакуації на випадок виникнення пожежі та інструкцію про порядок дії під час пожежі.

                                                                                                                                    До 25.11.2021

1.7. Заборонити використання  в приміщеннях електроплит, кип’ятильників, електрочайників                                                                                                                         

                                                                                                            Постійно

1.8. Заборонити користування для опалення приміщень електронагрівальними приладами з відкритим нагрівальним елементом.                                                                                                                             

                                                                                                           Постійно

1.9. Перевірити систему електроживлення, електроустановок (ізоляцію, електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі, заземлення) і усунути несправності, недоліки.

                                                                                              До 15.11.2021

1.10. Проводити один раз на рік заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромережі.                      

                                                                                                       За графіком

1.11. Про всі випадки виникнення загорання та пожежі терміново повідомляти директора школи та Департамент освіти.                      

                                                                                                          Постійно

1.12. Проводити тренування працівників та учнів щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій в закладах.

                                                                                                          1 раз на квартал

 

1.13. Провести з працівниками плановий інструктаж з пожежної безпеки.

                                                                                               До 15.11.2021

 

1.14. Навчити працівників користуванню вогнегасниками, які є в наявності в закладі.

                                                                                              До 15.11.2021

1.15. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж та перевірку знань з

пожежної безпеки.

                                                                                              Постійно

2. Ознайомити педагогічних працівників та працівників школи з витягом з Правил пожежної безпеки для закладів,   установ   і  організацій  системи освіти України (додаток №1), нормами первинних засобів пожежогасіння (додаток №2),  Орієнтовним планом евакуації учнів та вихованців у разі виникнення пожежі (додаток №3)

 

3. Затвердити План заходів по забезпеченню пожежної безпеки у школі на осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року (додаток №4).

   

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 

 

Директор школи                                                                                    Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

З наказом ознайомлені:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

        Додаток 1

                   до наказу по школі

                                                                                    від «____»_____2021  № ____

 

Витяг з Правил пожежної безпеки для закладів,   установ   і  організацій  системи освіти

України

 

        9. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах і організаціях системи освіти України  
     9.1. Усі працівники під час прийняття на роботу і  за  місцем праці  повинні  проходити  інструктажі  з  питань пожежної безпеки (далі  -  протипожежні   інструктажі)   відповідно   до   порядку, встановленого  НАПБ  Б.02.005-94  та  Положенням  про  організацію охорони  праці  та  порядок  розслідування  нещасних  випадків   у навчально-виховних закладах ( z0178-93 ).
     9.2. Особи,  яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, на початку самостійного виконання роботи,  повинні  пройти  спеціальне  навчання  (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік, - перевірку знань.
     9.3.  Особи,  які суміщують професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.
     9.4.    Організація   своєчасного   і   якісного   проведення спеціального  навчання,  інструктажів  та перевірки знань з питань пожежної безпеки в установі, закладі і організації покладається на його керівника, а в структурному підрозділі (кафедра, лабораторія, дільниця, цех тощо) - на керівника відповідного підрозділу.
     9.5. Порядок  проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань визначається керівником  установи, закладу,  організації  (наказом  або  відповідним  положенням,  що розробляється на об'єкті і затверджується керівником).
     9.6. Допуск  до  роботи  осіб,  які  не  пройшли спеціального навчання, інструктажу і перевірки знань, не дозволяється.
     9.7. За   призначенням   та   часом  проведення  протипожежні інструктажі поділяються на:      вступний;  первинний;  повторний; позаплановий; цільовий.
     9.8. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з:
     усіма щойно прийнятими на роботу особами;  особами, які прибули в  установу,  заклад  чи  організацію  у відрядження,  на  виробничу  практику  (навчання)  і  мають  брати  безпосередню участь у виробничому процесі; учнями і  студентами  в  навчальних  закладах  перед початком навчання в лабораторіях, майстернях тощо.
     9.9. Вступний   протипожежний   інструктаж   проводиться   на підставі чинних в об'єктах  освіти  правил,  інструкцій  та  інших нормативних   актів   з   питань  пожежної  безпеки  в  спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем,  на  якого  наказом  по об'єкту покладені ці обов'язки, з використанням сучасних методів і засобів навчання та наочних посібників.
     Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується  керівником   (заступником,   головним   інженером) об'єкта освіти.
     9.10. Первинний протипожежний   інструктаж    проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його повинні проходити:
     усі прийняті на роботу (постійну чи тимчасову);  працівники, які переведені на  роботу  з  інших  підрозділів, виробничих дільниць;  особи, які прибули в установу,  заклад,  організацію освіти у відрядження, на навчання (практику); будівельники сторонніх організацій,  які виконують на діючому об'єкті освіти будівельно-монтажні, ремонтні та інші роботи;  учні (студенти) під час  виробничої  практики  (навчання),  а також  перед  проведенням  з  ними  практичних  занять  в  учбових  майстернях, лабораторіях тощо.
     Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного  підрозділу (завідувачем    кафедри,    відділу,   начальником   цеху   тощо), відповідальним  за  протипожежний  стан,  або  керівником  об'єкта освіти і погоджується з пожежною охороною.
     9.11. Первинний    протипожежний    інструктаж    проводиться індивідуально  або  з  групою  осіб  спільного  фаху за програмою, складеною з урахуванням відповідних інструкцій з пожежної  безпеки для  працівників,  інших  нормативних  актів про пожежну безпеку і орієнтовного    переліку    питань    первинного    протипожежного інструктажу.
     9.12. Повторний  протипожежний  інструктаж   проводиться   на робочому  місці  з усіма працівниками не менше ніж один раз на рік за переліком питань,  з якими необхідно ознайомити працівників під час    проведення    вступного    та   первинного   протипожежного інструктажів.
     9.13. Позаплановий  інструктаж  проводиться на робочому місці або в спеціально відведеному приміщенні: у разі  введення  в  дію нових або доопрацьованих нормативних документів з питань пожежної безпеки  (норм,  правил,  інструкцій, положень тощо); у разі зміни технологічного процесу,  застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;  на вимогу державних інспекторів  з  пожежного  нагляду,  якщо виявлене  незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці,  невміння діяти у разі пожежі та  користуватися первинними засобами пожежогасіння.
     9.14. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та  зміст  інструктажів  визначаються  в  кожному  випадку  окремо залежно від причин, що викликали потребу його проведення.
     9.15. Цільовий   протипожежний   інструктаж   проводиться   з працівниками:
     перед виконанням ними разових (тимчасових)  пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних тощо), під час ліквідації стихійного лиха, аварії,  у разі   організації  масових  заходів  з  учнями  та  дітьми дошкільного віку.
     9.16. Первинний,    повторний,   позаплановий   та   цільовий протипожежні  інструктажі  проводяться  безпосередньо  керівниками робіт,  які  пройшли  навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
     Проведення протипожежних   інструктажів   може  здійснюватися разом з проведенням відповідних інструктажів з охорони праці.
     9.17. Первинний,    повторний,   позаплановий   та   цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань  усним  опитуванням,  за допомогою  технічних засобів навчання,  а також перевіркою набутих навичок роботи з засобами пожежогасіння.
     Про проведення  всіх  видів протипожежних інструктажів,  крім цільового,  у спеціальних журналах робиться запис з підписом осіб, з якими проводився інструктаж,  і тих,  хто його проводив.
     Запис про  проведення  цільового  протипожежного  інструктажу робиться в документі,  що дозволяє виконання робіт  (наряд-допуск, дозвіл).
     9.18. Керівник закладу,  установи і організації  зобов'язаний видати примірник інструкції з пожежної безпеки за напрямком роботи або вивісити його на робочому місці. 
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 
--------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата|Вид інструктажу|Прізвище,|Професія (по- |Прізвище,|   Підписи   |При-|
|з/п|    |(вступний, пер-|ім'я та  |сада) особи,  |ініціали,|-------------|міт-|
|   |    |винний, повтор-|по бать- |яку інструк-  |посада   |особи,|особи,|ки  |
|   |    |ний, позаплано-|кові осо-|тують (для    |особи,   |яку   |яка   |    |
|   |    |вий), назва та |би, яку  |вступного     |яка інст-|інст- |інст- |    |
|   |    |номер інструк- |інструк- |інструктажу - |руктує   |рук-  |рук-  |    |
|   |    |ції, з якої    |тують    |найменування  |         |тують |тує   |    |
|   |    |отримано інст- |         |підрозділу,   |         |      |      |    |
|   |    |руктаж         |         |куди направ-  |         |      |      |    |
|   |    |               |         |ляється особа)|         |      |      |    |
|---+----+---------------+---------+--------------+---------+------+------+----|
| 1 | 2  |        3      |     4   |       5      |     6   |   7  |   8  |  9 |

 

                                                                                     Додаток 2

                                                                          до наказу по школі

                                                                          від «____»_____2021 № ____

 
 
 
Норми первинних засобів пожежогасіння 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |           Призначення приміщення            |       Одиниці    |                 Вогнегасники                    |
|з/п|                                             |       виміру     |                                                 |
|---+---------------------------------------------+------------------+-------------------------------------------------|
|   |                                             |                  |пінні |вугле-|брезен- |         Примітка         |
|   |                                             |                  |ємк.  |кис-  |тове    |                          |
|   |                                             |                  |10 л  |лотні |або аз- |                          |
|   |                                             |                  |або   |ємк.  |бестове |                          |
|   |                                             |                  |поро- |2 л   |полотно |                          |
|   |                                             |                  |шкові-|      |розміром|                          |
|   |                                             |                  |5 кг  |      |2 х 2 м |                          |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
| 1 |                      2                      |          3       |  4   |   5  |    6   |            7             |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
|1. |Класи, кабінети, аудиторії, лекційні та      |30 погонних метрів|  1   |      |        |Не менше двох на поверх   |
|   |адміністративні приміщення, спальні          |довжини коридора, |      |      |        |або його частину, виділену|
|   |приміщення, групові дошкільних закладів,     |фойє, холу,       |      |      |        |глухими стінами і         |
|   |гуртожитки, готелі                           |рекреації         |      |      |        |перегородками             |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
|2. |Лабораторії хімії, фізики, біології,         |100 кв.м          |  1   |  1   |        |Не менше одного на        |
|   |лаборантські при них, приміщення для         |                  |      |      |        |приміщення                |
|   |трудового навчання (крім майстерень з обробки|                  |      |      |        |                          |
|   |металів), гурткові технічного моделювання,   |                  |      |      |        |                          |
|   |живопису, юних натуралістів,                 |                  |      |      |        |                          |
|   |кінофотолабораторії, бібліотеки, архіви      |                  |      |      |        |                          |
|   |кімнати для зберігання і чищення зброї,      |                  |      |      |        |                          |
|   |студії                                       |                  |      |      |        |                          |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
|3. |Кабінети інформатики та обчислювальної       |100 кв.м          |  1   |  1   |        |Не менше одного пінного і |
|   |техніки, радіотехнічні центри,               |                  |      |      |        |одного вуглекислотного на |
|   |електромонтажні приміщення і приміщення      |                  |      |      |        |приміщення                |
|   |вентиляційних систем, матеріальні склади     |                  |      |      |        |                          |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
|4. |Закриті навчально-спортивні зали, обідні,    |100 кв.м          |  1   |      |        |Не менше двох на          |
|   |актові, лекційні та читальні зали, майстерні |                  |      |      |        |приміщення                |
|   |з обробки металу, дерева, дільниці миття і   |                  |      |      |        |                          |
|   |знежирення                                   |                  |      |      |        |                          |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
|5. |Гаражі, відкриті стоянки автомашин, тракторів|100 кв.м  або 5   | 1    |  1   |        |Не менше двох на          |
|   |та ін. техніки (без урахування первинних     |одиниць техніки на|      |      |        |приміщення або стоянку.   |
|   |засобів пожежогасіння, якими обладнано       |відкритій стоянці |      |      |        |Додатково обладнуються    |
|   |транспортні засоби)                          |                  |      |      |        |ящиком з піском і лопатою |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
|6. |Котельні на твердому і газоподібному паливі  |на 2 котли        |  1   |      |        |Ящик з піском і лопатою   |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
|7. |Котельні на рідкому паливі                   |                  |  1   |  1   |        |Ящик з піском і лопатою   |
|---+---------------------------------------------+------------------+------+------+--------+--------------------------|
|8. |Кінопроекційні, кінопересувка                |на 1 апарат       |  1   |  1   |        |Ящик з піском і лопатою   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

                                                                               до наказу по школі

                                                                               від «____»_____2021 № ____

 

Орієнтовний план евакуації 
учнів та вихованців у разі виникнення пожежі (затверджується директором школи) 

№з/п

Назва дії

Порядок і послідовність      

Посада

Прізвище виконавця

1

Повідомлення про пожежу  

У разі виявлення пожежі або її ознак                           необхідно негайно повідомити за                            телефоном до пожежної частини,                         підключити систему сповіщення людей про пожежу, повідомити керівника закладу, установи або працівника, що його        заміщує                                 

 

 

2

Евакуація учнів, вихованців з будівлі, що  загорілася, порядок евакуації при різних варіантах

Негайно у разі виявлення пожежі або за сигналом сповіщення (зазначається вид   сигналу) всі учні, вихованці  мають виводитися назовні через коридори і  виходити згідно з планом

 

 

3

Звіряння списочного складу з фак-тичною наявністю евакуйованих з будівлі

Усі евакуйовані з будівлі учні, вихованці перевіряються за наявними в   групах і класах поіменними списками (журналом обліку занять)               

 

 

4

Пункти розміщення евакуйованих учнів, вихованців

 

У денний час учні, вихованці групами класами) розміщуються у будівлі (зазначити адресу). У нічний час вони евакуюються до будівлі (зазначити адресу)                      

 

 

5

Гасіння пожежі, яка виникла, працівни-ками закладу до

прибуття пожежної частини

Гасіння пожежі організовується негайно з моменту її виявлення і проводиться працівниками закладу, установи, не зайнятими евакуацією учнів, вихованців. Для гасіння використовуються всі наявні                                                                засоби пожежогасіння          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Додаток 4

                                                                          до наказу по школі

                                                                          від «____»_____2021 № ____

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи ____________О.С.Сейдаметова          

 

План заходів

по забезпеченню пожежної безпеки у Одеській початковій школі «Азбука»

на осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року

 

3 п/п

Заходи

Термін виконання

Відпові­дальні

Відміт­ка керівників про виконання

1

Провести вступні та первинні інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності, включаючи правила пожежної безпеки

Перший навчальний день у закладі, кабінеті

Класний керівник

 

2

Перевірити стан пожеж­ної безпеки, підготовленість до експлуатації в осінньо-зи­мовий період приміщення

До 15.10.2021,

до

15.01. 2022

Адміністрація, від­повідальний за стан ПБ

 

3

Вилучити з використання пожежонебезпечні електро­нагрівальні прилади, забо­ронити використання відкритого вогню, законсерву­вати електрообладнання, яке не використовується

До 15.10.2021

Адміністрація

 

4

Проаналізувати стан пожеж­ної безпеки на нараді

До 11.11.2021

Директор школи

 

5

Закріпити за членами ДПД окремі приміщення для пов­сякденного нагляду за дотри­манням стану протипожеж­ного режиму

До 05.11.2021

Адміністрація

 

6

Здійснити перевірку стану джерела водо-постачання, підготувати його до експлуатації в умовах низьких температур, усу­нути недоліки

До 01.11.2018

Адміністрація

 

 

7

Перевірити засоби зв'язку, біля телефонного апарата вста­новити написи з телефонами оновлених номерів відповід­них аварійних служб

Постійно

Адміністрація

 

 

8

Провести батьківські збо­ри із залученням працівни­ків МНС

До 15.11.2021

Класний керів­ник

 

9

Провести повторний інс­труктаж працівників школи з ОП та ПБ, зареєструвати його проведення у відповідних журналах

До 05.10.2021

Директор

 

10

Провести тренування персо­налу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, зок­рема пожеж та ліквідації їх наслідків

До 05.11.2021

Адміністрація

 

11

Поновити інформаційні ку­точки з ПБ, розмістити їх у коридорах, біля пожежно­го щита, довести до відома персоналу схеми розміщен­ня вогнегасників та порядок дій на випадок надзвичайних ситуацій

До 05.11.2021

Адміністрація відповідальний за стан ПБ

 

12

Активізувати роботу шкіль­ної команди юних пожежни­ків, провести інформаційно-роз'яснювальну роботу се­ред учнів

Постійно

Класний керівник

 

13

У місцях із масовим перебу­ванням людей під час прове­дення заходів установлювати чергування відповідальних осіб за стан пожежної безпе­ки, місця проведення заходів забезпечувати первинними засобами пожежогасіння

Постійно

Адміністрація, від­повідальна за стан ПБ

 

14

Неухильно виконувати приписи органів Державного пожежного нагляду з усуненням указаних недоліків, письмово інформувати відділ освіти, молоді та спорту про їх виконання

Постійно

Адміністрація

 

15

Ужити заходів щодо укомплектування пожежних щитів закладів, привести у відповідність із вимогами чинного законодавства кількість вогнегасників

До 10.11.2021

Адміністрація

 

16

Тримати евакуаційні виходи вільними для проведення евакуації, забезпечити наявність поповерхових планів евакуації

Постійно

Адміністрація, відповідальний за стан ПБ

 

17

Забезпечувати проведення необхідних заходів щодо очищення підпорядкованих територій від легкозаймистого сміття та інших пожежонебезпечних матеріалів

Постійно

Адміністрація

 

18

Забезпечити наявність дублікатів ключів від усіх приміщень та визначити місце їх зберігання

Постійно

Адміністрація

 

19

Категорично заборонити тютюнопаління в школі та користування вогненебезпечними матеріалами

Постійно

Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про призначення відповідального

з питань з пожежної безпеки в школі

у 2021/2022 навчальному році

 

 

        Відповідно до «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» та з метою забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях школи

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Призначити відповідальними за протипожежний стан приміщеня школи директора Сейдаметову О.С..

2.      Призначити відповідального за проведення вступного інструктажу з питань пожежної безпеки спеціаліста служби охорони праці Сейдаметову О.С..

3.      Відповідальними за дотриманням протипожежного стану в навчальних кабінетах призначити вчителя, які закріплені за цими кабінетами, відповідно до наказу.

6.      Контроль за дотриманням законодавчих нормативних актів з питань пожежної безпеки покласти на директора,Сейдаметову О.С..

7.      Провести    20 вересня 2021 року та 20 березня 2021    року практичні заняття щодо відпрацювання плану евакуації на випадок пожежі.

8.      Загальне керівництво та відповідальність за пожежну безпеку у навчальному закладі залишаю за собою.

 

 

 

Директор                                                                                        Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про підготовку закладу

до сталого функціонування

в осінньо-зимовий період 2021-2021 років

Для забезпечення сталого функціонування закладу з покращення роботи по створенню безпечних умов праці та навчання, з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років,

НАКАЗУЮ:

            1. Призначити відповідальним за підготовку закладу до сталого функціонування в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021-2021 років директора Сейдаметову О.С..

            2. Директору Сейдаметвій О.С.:

2.1. Ознайомитись з комплексними заходами з підготовки закладів освіти міста до сталого функціонування в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021-2022.

                                                                                                                                 04.10.2021

2.2.  Затвердити план заходів щодо підготовки закладу до сталого функціонування в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. (Додаток).                                   

До 10.10.2021

2.3. Провести аналіз стану та поточний ремонт електрообладнання в закладі.

                                                                                                                                  До 01.09.2021

2.4. Привести у відповідність до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж в закладі.

                                                                                                                                 До 01.09.2021

2.5. Провести обстеження протипожежного стану енергетичного обладнання.

                                                                                                                                 До 01.09.2021

2.6. Ознайомити працівників з планом заходів щодо підготовки закладу до сталого функціонування в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, забезпечити його виконання.

                                                                                                                                    До 26.09.2021

2.7. Провести перевірку готовності кабінетів до нового навчального року.

                                                                                                                                     Серпень 2021

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                                 Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

 

 

Додаток до наказу

                                                                                                                      №___ від __________

Заходи

з підготовки закладу до сталого функціонування в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

1.

Провести поточний ремонт приміщень, музичної зали, кабінетів

До 31.09.2021

Сейдаметова О.С.

2.

Здійснювати заходи стосовно дотримання протипожежного стану будівлі та споруд закладу

Постійно

Сейдаметова О.С.

3.

Здійснити випробовування опору ізоляції та заземлюючих контурів (занулення), блискавко захисту на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою

До 01.09.2021

Сейдаметова О.С.

4.

Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації у відповідність

 До 01.09.2021

Сейдаметова О.С.

6.

Не допускати випадків зберігання легкозаймистих речовин в приміщеннях закладу.

Постійно

Сейдаметова О.С.

7.

Підготувати необхідну документацію щодо готовності закладу до опалювального періоду в новому навчальному році.

До 10.09.2021

Сейдаметова О.С.

8.

Заготовити пісок для посипання доріжок, майданчиків в зимовий період

До 01.09.2021

Сейдаметова О.С.

9.

Провести перевірку готовності класу до нового навчального року.

Серпень 2021

Сейдаметова О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про посилення профілактичної роботи

щодо запобігання нещасним випадкам

з здобувачами освіти  ОПШ «Азбука»

у 2021/2022 навчальному  році

 

На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», з метою організації роботи, спрямованої на запобігання дитячому травматизму в  ОПШ «Азбука» у 2021/2022 навчальному році

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити відповідальною за роботу щодо запобігання всім видам дитячого травматизму у 2020/2021 навчальному році директора   Сейдаметову О.С.

2. Директору Сейдаметовій О.С.:

2.1. Забезпечити проведення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам, в тому числі інструктажів з безпеки життєдіяльності та бесід з безпечної поведінки для учасників освітнього  процесу.

Упродовж  2021/2022 навчального року

2.2. Своєчасно інформувати та надавати до Департаменту освіти відповідні документи про нещасні випадки, які сталися з учнями та вихованцями, оформлені відповідно  до нормативних вимог.

У разі нещасного випадку

2.3. Проводити об’єктивне розслідування нещасних випадків, які сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу.

У разі нещасного випадку

2.4. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності винних посадових осіб за допущення нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу.

У разі нещасного випадку

2.5. Своєчасно (протягом 1 години) у телефонному режимі інформувати Департамент освіти про випадки викликів «Швидкої медичної допомоги» для здобувачів освіти на адресу закладу освіти, випадки природних смертей дітей та інші випадки, пов’язані із загрозою життю та здоров’ю дітей, з подальшими наданням докладної письмової інформації у цей же день.

Упродовж  2021/2022  навчального року

2.6. Готувати накази по закладу освіти  щодо профілактики нещасних випадків під час канікул.

Жовтень, грудень 2021 року, березень, травень 2022 року

2.7. Організувати проведення спільних із працівниками цивільного захисту, поліції інструктажів і практичних занять з питань дій у разі загрози або виникнення надзвичайних подій.

Упродовж  2021/2022 навчального року

2.8. Забезпечувати змістовне наповнення та функціонування розділу сайту закладу освіти із питань запобігання дитячому травматизму.

Упродовж 2021/2022 навчального року

3. Класному керівнику:

3.1. Створити загальні куточки з безпеки життєдіяльності та профілактики різних видів травматизму, зокрема дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами, правил поведінки на воді, правил дорожнього руху.

3.2. Передбачити проведення першого уроку у 2021/2022 навчальному році, присвяченого питанням безпеки життєдіяльності учнів, із залученням відповідних фахівців.

03.09.2021

3.3. Забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

Постійно

3.4. Забезпечувати проведення профілактичної, зокрема роз'яснювальної, роботи зі здобувачами освіти, їх батьками щодо поведінки в разі виникнення ситуацій, які загрожують безпеці та здоров’ю дітей.

Постійно

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор       школи                                                                      Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про призначення відповідального за

електрогосподарство

  

 

   На виконання ст. 13 Закону України «Про охорону праці», дотримання і виконання належних правил техніки безпеки і безпечної експлуатації електрогосподарства, правил користування електроприладами, правил улаштування електроустановок, створення безпечних умов праці для працівників підприємства, з метою збереження електроенергії, економного та доцільного її використання, утримання енергоносіїв і електрогосподарства підприємства в належному стані згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України.

                    Наказую:

 1. Призначити відповідальним за електрогосподарство в приміщенні школи ОПШ «Азбука» за адресою: м.Одеса, вул.Балківська, 31, другий поверх 5 каб, директора Сейдаметову О.С.
 2. Здійснювати контроль за справним технічним станом і безпечною експлуатацією електроустановок у відповідності до діючих нормативних документів.

Постійно.

 1. Контроль за виконанням беру на себе.

 

 

Директор                                                                                  Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com



 

НАКАЗ

 

 

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про  розподіл  обов’язків  між  директором

закладу освіти та працівниками 

у  2021/2022 навчальному  році

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про спеціальну загальноосвітню  школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Статуту закладу освіти, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, з метою  підвищення відповідальності керівних працівників   закладу освіти та  створення системи координації дій  між  ними НАКАЗУЮ:

     Розподілити функціональні обов'язки між працівниками   закладу освіти  таким чином:

1. Функції  директора  закладу освіти Сейдаметова Олександра Сергіївна:

1.1. Відповідає за:

- реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти: якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і науки,  Департаменту  науки  і  освіти Одеської обласної   державної  адміністрації;

- успішну діяльність закладу освіти  в  цілому з виховання й навчання учнів, зміцнення їхнього здоров’я і фізичного розвитку;

- своєчасне і якісне перспективне й поточне планування роботи закладу освіти, виконання планових заходів;

- комплектування закладу  освіти працівниками та учнями;

- виконання навчальних планів і програм, якість знань учнів;

- упровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в діяльність закладу освіти, організацію творчої роботи педагогів;

- здійснення принципів наукової організації праці всіма працівниками     закладу освіти;

- дієвість роботи педагогічної ради, виконання   її  постанов;

- згуртованість педагогічного й загальношкільного колективу;

- зразковий стан господарства закладу освіти, правильне використання навчально-матеріальної бази;

- здійснення зв’язку закладу освіти з органами освіти, громадськими організаціями;

- своєчасну звітність про роботу закладу освіти;

- організацію та проведення атестації учителів і вихователів, подання атестаційних листів та документів для нагородження педагогічних працівників та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;

-  дотримання єдиних педагогічних вимог у закладі освіти, режиму навчальних занять;

- створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників закладу освіти;

- організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я та фізичний розвиток;

- забезпечення дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- забезпечення прав учнів та захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

- забезпечення заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- забезпечення належного фінансово-господарського стану закладу освіти;

- виконання колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом;

- проведення медичного огляду працівників та дотримання режиму і правил внутрішнього трудового розпорядку в закладі освіти;

- збереження і використання навчально-матеріальної бази закладу освіти.

1.2. Безпосередньо керує:

- педагогічним колективом;

- роботою заступника з навчально-виховної роботи, заступника з виховної роботи,  заступника з адміністративно-господарчої    роботи;

- роботою педагогічної ради та педагогічного колективу;

- роботою бібліотеки   закладу освіти;

- роботою  медичних  працівників.

1.3. Організовує:

- навчальний процес;

- роботу відповідно до плану роботи на навчальний рік закладу освіти;

- роботу з батьками і громадськими організаціями.

1.4. Погоджує свою діяльність  з  Департаментом  науки  і  освіти  Харківської обласної   державної  адміністрації.

1.5. Здійснює контроль за:

- виконанням плану роботи на навчальний рік закладу освіти, навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;

- організацією безкоштовного харчування;

- виконанням єдиних педагогічних вимог.

1.6. Звітує про організацію, здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення закладу освіти перед органами управління освітою, іншими вищими органами влади, педагогічним колективом, батьками, громадськістю.

1.7. Складає   і  підписує:

- план роботи на навчальний рік;

- накази, розпорядження,  документи, які стосуються шкільного життя;

- протоколи  засідань  педагогічної  ради;

- інформації,  договори  про  роботу закладу освіти;

- статистичні  звіти  і  фінансові  документи;

- загальні  документи,  які  регулюють  діяльність  закладу освіти;

- трудові  книжки  працівників закладу освіти;

- акти  фінансового-господарських  ревізій;

- перспективні  річні  і  тижневі   плани  роботи закладу освіти;

- документи  про  успішність   учнів  та   закінчення  закладу освіти.

1.8. Має право:

- приймати на роботу педагогічний, допоміжний, технічний, медичний персонал, працівників бухгалтерії;

- вживати заходи заохочення і стягнення до працівників закладу освіти та учнів;

- розподіляти педагогічне навантаження;

- представляти працівників до нагородження.

2. Директор, Сейдаметова О.С.:

2.1. Відповідає за:

 - вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів закладу освіти;

- впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, реалізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин у колективі;

- підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям та іншим працівникам  закладу, зв'язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати  педагогічним   працівникам закладу освіти;

- ведення статистичних звітів;

- проходження вчителями курсової та семінарської перепідготовки;

- підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду;

- роботу методичної ради та методичних об'єднань в  закладі, проведення методичних днів та тематичних декад, тижнів;

- роботу з молодими вчителями;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;

- створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

- організацію роботи з учнями та їхніми батьками;

- правильне планування та організацію вивчення навчальних предметів;

- своєчасне складання й коригування розкладу уроків;

- виконання навчальних планів і програм учителями-предметниками;

- забезпечення ефективності їхньої роботи, зокрема високої якості знань, умінь і навичок учнів;

- ведення класних журналів та іншої документації;

- організацію та облік оформлення бланків документів на отримання документів про освіту;

- виконання правил  безпеки в закладі освіти та оформлення документів з техніки безпеки.

2.2. Безпосередньо керує:

-    роботою вчителів;

- роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів (вихованців), формування в них свідомого ставлення до навчання;

- проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій;

2.3. Організовує:

- дотримання   в  закладі єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;

- облік успішності учнів;

- роботу служби інформації;

- експериментальну роботу вчителів;

- проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учителями;

- перепідготовку працівників закладу освіти та проходження атестації педагогічними працівниками;

- підготовку й проведення методичних «оперативок» з учителями;

- підготовку матеріалів до складання плану роботи закладу освіти на навчальний  рік;

- своєчасну заміну уроків;

- роботу з планування засвоєння учнями навчального матеріалу;

- проведення корекційно-розвиткових, факультативних занять, курсів за вибором;

- підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального характеру

2.4. Здійснює контроль за:

- роботою вчителів-предметників;

- станом успішності учнів;

- роботою методичних об’єднань вчителів;

- навчальним навантаженням учнів;

- роботою навчальних кабінетів, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму;

- станом збереження й використанням навчально-матеріальної бази;

- організацією роботи учнів із початковим рівнем навчальних  досягнень та незадовільною поведінкою, а також роботою з обдарованими дітьми.

2.5. Інструктує й консультує:

- учителів-предметників щодо складання календарних і поурочних планів.

2.6. Здійснює облік:

- виконання державних програм, календарних і тематичних планів;

- проведення вчителями уроків, факультативів та корекційно-розвиткових, індивідуальних занять із учнями;

- статистичних документів;

- перевірки ведення іншої документації;

- засідань атестаційних комісій;

- замінених уроків.

2.7. Складає:

- розклад уроків, факультативів, курсів за вибором, корекційно-розвиткових занять;

- графіки контрольних робіт;

- табель обліку робочого часу вчителів;

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань освітнього процесу;

- графік роботи адміністративно-управлінського апарату;

- графік чергування вчителів  по закладу освіти;

- графік роботи вчителів під час канікул;

- звіт про стан успішності учнів наприкінці І та II семестрів;

- звіт про зміни кількості учнів у закладі, який має узгоджуватися з алфавітною книгою.

3. Директор:

3.1.Відповідає за:

- планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

- роботу класних керівників і вихователів;

- організацію роботи гуртків, спортивних секцій;

- роботу клубу правових знань старшокласників;

- роботу методичних об'єднань класних керівників, вихователів;

- підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, спортивних змагань, конкурсів тощо);

- зв'язок із позашкільними громадськими організаціями;

- випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст, змістовне наповнення шкільного веб-сайту;

- організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо;

- організацію та облік роботи вихователів;

- організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;

- індивідуальну роботу з дітьми, схильними до асоціальної поведінки, та роботу з неблагополучними сім'ями;

- зв'язок зі службами у справах дітей, органами ювенальної поліції;

- організацію художньої самодіяльності;

- організацію  чергування   по закладу освіти класних колективів;

- організацію та проведення суспільно-корисної діяльності;

- створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

- організацію літнього оздоровлення учнів;

- планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлінської діяльності;

- організацію роботи із дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги;

- організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду виховної роботи;

- забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт;

- організацію просвітницької роботи для батьків (прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з питань виховання дітей;

- виконання  плану роботи закладу освіти на рік;

- організацію досліджень та експериментів під час здійснення виховного процесу;

- поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, профільними журналами та газетами.

3.2. Керує:

- роботою вихователів і діяльністю класних керівників щодо організації виховної роботи в групах;

- роботою органів учнівського самоврядування;

- проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і заходів за планами органів виконавчої  влади;

- роботою методичного об'єднання класних керівників, вихователів.

3.3. Розробляє разом із практичним психологом закладу освіти систему діагностики та аналізу змін у розвитку учнів.

3.4. Координує:

- роботу вихователів, класних керівників та інших підлеглих йому працівників;

- роботу з розробки необхідної методичної документації.

3.5. Організовує:

- планування виховної роботи в  закладі освіти;

- роботу чергового класу, старшого чергового вихователя;

- підготовку і проведення загальношкільних заходів виховного спрямування;

- проведення інструктивно-методичної роботи з вихователями, класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей;

- роботу із соціального захисту учнів;

- створення дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

- літнє оздоровлення учнів;

- відвідування учнями позашкільних заходів;

- роботу гуртків художньої самодіяльності, декоративно-ужиткового мистецтва, технічної творчості, спортивних секцій;

- діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них

національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;

- проведення заходів морально-правового спрямування із залученням працівників правоохоронних органів;

- захист прав та інтересів учнів;

- відпочинок учнів у канікулярний період;

- надання соціально-педагогічної допомоги учням і сім'ям, які потребують особливої уваги;

- систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та формування в учнів правової грамотності, виявлення причин скоєних ними правопорушень;

- проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються в громадських місцях;

- залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями закладу освіти;

- відкриті виховні заходи.

3.6. Сприяє:

- створенню комплексної системи виховання, служби інформації для вихователів, класних керівників;

- проведенню експериментальної роботи вихователями, класними керівниками.

3.7. Погоджує свою діяльність із директором закладу освіти,  Департаментом  науки  і  освіти  Харківської  обласної  державної  організації, із заступником директора з навчально-виховної роботи.

3.8. Здійснює контроль за:

- позаурочною роботою, діяльністю вихователів, що її здійснюють;

- проведенням аналізу результативності виховної роботи закладу освіти, якості роботи окремих педагогічних працівників;

- виконанням планів виховної роботи вихователями, класними керівниками;

- проведенням спортивно-масової діяльності, туристсько-краєзнавчої роботи, дозвіллям дітей;

- дотриманням учнями Статуту й Правил для учнів закладу освіти;

- виконанням режимних моментів, санітарно-гігієнічних норм в  закладі;

- випуском загальношкільних стінних газет та їх змістом, змістовним наповненням шкільного веб-сайту;

- виконанням програм позакласної роботи;

- якістю проведення класних, виховних годин, позашкільних та позакласних заходів;

- якістю ведення документації.

3.9.  Інструктує й консультує:

- класних керівників та вихователів щодо проведення виховної роботи з учнями, новинок методичної літератури з проблем виховання школярів, у тому числі з питань основ здоров’я, профілактики шкідливих звичок, запобігання травматизму та іншим нещасним випадкам;

- батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з учнями;

- членів дитячих формувань;

- учнівські колективи щодо проведення культурно-оздоровчих заходів;

3.10. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

3.11. Здійснює облік:

- проведення вихователями, класними керівниками та керівниками гуртків класних годин, виховних годин, самопідготовок, спортивних секцій;

- чергування класів;

- роботи органів учнівського самоврядування;

- роботи з учнями та батьками, які потребують особливої уваги.

3.12. Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в  закладі освіти перед директором, педагогічною радою,  Департаментом  науки  і  освіти.

3.13. Складає:

- план роботи на навчальний рік та календарний план виховної роботи (самостійно);

- аналіз виховної роботи за І семестр та навчальний рік;

- звіти про відвідування учнями закладу освіти;

- звіти про підсумки літнього оздоровлення вихованців (за окремими графіками);

- графік чергування класів по закладу освіти;

- графік здійснення суспільно-корисної діяльності;

- проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з питань виховної роботи.

4. Директор:

4.1. Відповідає за:

- збереження шкільного майна;

- матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

- чистоту і порядок у  приміщенні;

- організацію чергування технічного і обслуговуючого персоналу;

- розподіл обов'язків між технічними працівниками закладу освіти;

- організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладу освіти;

- інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;

- складання документації для нарахування зарплати техперсоналу;

- проведення санітарних днів;

- виконання заходів щодо розширення господарської самостійності закладу освіти, своєчасне укладання необхідних угод;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень закладу освіти, технологічного, енергетичного обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в  закладі освіти;

- справність засобів пожежогасіння.

4.2. Керує:

- роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільних приміщень;

- роботою охоронців та робітників  закладу освіти;

- господарською діяльністю   закладу освіти;

- роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території закладу освіти.

4.3. Організовує:

- роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;

- постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;

- інвентарний облік майна закладу освіти, проведення інвентаризації майна;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень закладу освіти, технологічного та енергетичного обладнання;

- здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежогасіння;

- проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях закладу освіти (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);

- навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу.

4.4. Погоджує свою діяльність із директором   закладу освіти, заступниками директора, з центром матеріально-технічного забезпечення  Департаменту  науки  і  освіти, бухгалтерією.

4.5. Здійснює контроль за:

- роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу закладу освіти;

- збереженням матеріально-технічного устаткування;

- дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні закладу освіти,  раціональністю витрат матеріалів та коштів  закладу освіти;

- здійснює контроль за відпрацюванням робочого часу технічним  і обслуговуючим персоналом закладу освіти.

4.6. Інструктує й консультує:

- обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного забезпечення;

- технічний персонал з питань техніки безпеки.

4.7. Здійснює облік:

- інвентаризації шкільного майна;

- роботи   закладу освіти  щодо матеріально-технічного забезпечення;

- зберігання твердого, м’якого інвентарю, технологічного і технічного  обладнання, побутових машин і механізмів, транспортних засобів;

-  облік витрат енергоресурсів   по закладу освіти згідно виділених лімітів.

4.8. Звітує про підготовку закладу освіти до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

4.9. Складає:

- графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу;

- табель на заробітну плату технічно-обслуговуючого персоналу;

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи;

- акти списання майна, яке вийшло з ладу;

- плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях  закладу освіти під час підготовки до нового навчального року;

- документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, дозволу експлуатувати шкільне приміщення у поточному навчальному році.

5. Класний керівник, Дерев’янко В.П.:

5.1. Відповідає  за:

- соціальний  супровід,  спрямований  на  здійснення  соціальної  опіки,  допомоги  дітям  з  метою  подолання  життєвих  труднощів,  збереження,  підвищення  їх  соціального  статусу;

- проведення  соціологічних  досліджень  з  метою  розробки  і  впровадження  заходів,  спрямованих  на  створення  найбільш  сприятливих  соціальних  умов,  які  позитивно  впливають  на  підвищення  рівня  задоволення  матеріальних  та  культурних  потреб  учнів;

- здійснення  посередництва  між  освітянськими  установами,  громадськістю;

- профілактику  правопорушень  учнів;

- необхідну  документацію, яка  підтверджує  юридичний  статус учнів  закладу освіти;

- представлення  і  захист  інтересів  учнів  в  різних  інстанціях;

- створення  умов  для  реалізації  права  дитини  на  виховання  в  сім’ї;

- забезпечення  вільним  вибором  сфери  професійної  діяльності,  яка  відповідає   фізичним,  психологічним,  розумовим  здібностям  дитини;

- подолання особистісних,  міжособистісних  внутрішньошкільних конфліктів,  взаємостосунків   у  підлітковому  середовищі;

- забезпечення  прав  на  здоровий  розвиток  дитини;

- формування  системи  соціальної  адаптації.

5.3. Створює  інформаційний  банк  даних  на  всіх  учнів:

- розподіл  учнів  за відповідним  статусом;

- відомості  про  батьків;

- матеріально-житлові  умови;

- наявність  основних  юридичних  документів;

- фінансове  забезпечення  учнів.

5.4. Комплектує особові справи вихованців.

5.7. Виконує  роботу  з  прийому  дітей  до закладу освіти. 

5.8. Контролює  наявність  необхідних  документів  в  момент  прийому-передачі  дитини.

5.9. Проводить  роботу  по  залученню  учнів  у  спортивні  секції,  гуртки  художньої  самодіяльності  та   прикладного  мистецтва.

5.12. Організовує  дозвілля  учнів,  оздоровчу  роботу.

5.13. Дотримується  Статуту  і  Правил  внутрішнього розпорядку закладу освіти.

7. Педагог-організатор Герасименко Наталія Олександрівна:

6. Контроль  за  виконанням    наказу  залишаю  за  собою.

 

 

Директор                                                                 Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

 

З  наказом   ознайомлені:

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!