Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Про затвердження інструкцій з охорони праці

ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «АЗБУКА»

65005, м. Одеса, вул. Запорізька, буд. 30, офіс 3, Балківська, 31 

код ЭДРПОУ 37810809

 

НАКАЗ 

«___» ____________20___ р.                              м. Одеса                                             № 2-ОД                                                                                                                                                             

Про затвердження інструкцій з охорони праці

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (зі змінами), з метою належного функціонування системи управління охороною праці, створення на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити інструкції з охорони праці в новій редакції: 

  1. Інструкція з охорони праці № 1-ОП вихователя 

  2. Інструкція з охорони праці № 2-ОП для сестри медичної 

 1. Ввести в дію інструкції №1-ОП та №2-ОП з охорони праці з 05.01.2021. 

  1. Зареєструвати інструкції з охорони праці в Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці до 05.01.2021.

  2. Забезпечити тиражування зазначених у пункті 1 цього наказу інструкцій та видачу інструкцій відповідним працівникам на руки до 11.01.2021.

 1. Продовжити строк дії інструкцій з охорони праці без внесення до них змін та вважати їх чинними у поточній редакції:

  1. Інструкція з ОП прибиральника (4-ОП)

  2. Інструкція з ОП адміністратора Центра (5-ОП)

  3. Інструкція з техніки безпеки при проведенні працівниками прибирання приміщень (6-ОП)

  4. Інструкція з ОП по наданню першої (долікарської) медичної допомоги (7-ОП)

  5. Інструкція з техніки безпеки при виконанні робіт із використанням комп’ютерів (8-ОП)

  6. Інструкція з ОП при проведенні культурно-масових заходів (9-ОП)

  7. Інструкція з охорони праці при проведенні спортивних змагань (10-ОП)

  8. Інструкція з ОП при використанні працівниками дезінфікуючих засобів (11-ОП)

  9. Інструкція з ОП при проведенні працівниками госп.робіт з прибирання приміщень (12-ОП)

  10. Інструкція з ОП при роботі на сходах і драбинах (13-ОП)

  11. Інструкція з техніки безпеки при експлуатації пилососа (14-ОП)

  12. Інструкція з техніки безпеки під час проведення масових заходів в межах закладу (15-ОП)

  13. Інструкція з пожежної безпеки у музичній (спортивній) залі (3-ПБ)

  14. Інструкція з пожежної безпеки під час фарбувальних робіт (5-ПБ)

  15. Інструкція з пожежної безпеки про порядок дій працівників щодо забезпечення швидкої та безпечної евакуації людей при пожежі (6-ПБ)

  16. Інструкція з пожежної безпеки в Центрі розвитку дитини «Азбука» (7-ПБ)

  17. Інструкція по охороні праці та безпеки  дитини під час знаходження дитини в центрі (24-ОП)

  18. Інструкція з ОП помічника вихователя (25-ОП)

  19. Інструкція з ОП керівника гуртка (26-ОП)

  20. Інструкція з ОП психолога (27-ОП)

  21. Інструкція про заходи пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів (8-ПБ)

 1. Вважати інструкції такими, які не є чинними:

  1. Інструкція з ОП керівника (1-ОП)

  2. Інструкція з ОП вихователя (2-ОП)

  3. Інструкція з ОП медичної сестри (3-ОП)

  4. Інструкція про заходи пожежної безпеки (1-ПБ)

  5. Інструкція з ПБ (2-ПБ)

  6. Інструкція з ПБ під час проведення культ-мас.заходів (4-ПБ)

 1. Скласти перелік інструкцій, затвердити

 2. Скласти список працівників, ознайомити з інструкціями

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на .Директор

______________

(підпис)

А.С. Сейдаметова

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!