Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Про перегляд та затвердження інструкцй з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки

ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «АЗБУКА»

          65005, м. Одеса, вул. Запорізька, буд. 30, офіс 3, Балківська, 31

  код ЭДРПОУ 37810809

 

НАКАЗ 

«04» січня 2021 р.                       м. Одеса                                № 1-ОД                                                                                                                  

                                                          

Про перегляд та затвердження

інструкцій з охорони праці,

безпеки  життєдіяльності, 

пожежної безпеки, електробезпеки

 

 Відповідно до плану роботи з охорони праці ОПЗ ЦРД «Азбука», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 року № 563 (зі змінами), «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронипраці України від 29.01.1998 року № 9 (ДНАОП 0.00-4.15-98) та з метою попередження травматизму серед учасників навчально- виховного процесу, підвищення персональної відповідальності за стан робочих місць

НАКАЗУЮ:

1. Керівнику Центру Сейдаметовій О.С.: 

1) Переглянути та доопрацювати перелік інструкцій з охорони праці
який розроблено на підставі затвердженого штатного розпису відповідно до «Державного класифікатора України. Класифікатора професій».

    До 29.01.2021 р.

2) Затвердити опрацьований перелік, зміни чи доповнення до нього.

    До 29.01.2021 р.

3) Згідно з вищезазначеним переліком переглянути та допрацювати у відповідності до змін чинного законодавства інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки, електробезпеки та інші, термін дії яких закінчився.

    До 29.01.2021 р.

4)    Присвоїти кожній інструкції індивідуальний номер та код.

    До 29.01.2021 р.

5) Затвердити інструкції з охорони праці безпеки  життєдіяльності,
пожежної безпеки,  електробезпеки.

    До 29.01.2021 р.

6)  Затверджений перелік  інструкцій надати всім працівникам Центра.

    До 10.02.2021 р.

2. Забезпечити:

1) Контроль за своєчасним переглядом інструкції у відповідності до вимог.

  2) Видачу і реєстрацію інструкцій у журналах реєстрації та обліку
видачі інструкцій.

Постійно

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор О.С. Сейдаметова

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!