Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму

ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «АЗБУКА»

65005, м. Одеса, вул. Запорізька, буд. 30, офіс 3; Балківська, 31.

код ЄДРПОУ 37810809

 

 

«04» січня 2021 р.                    НАКАЗ                                           № 4-ОД

 

Про підсумки профілактичної роботи 

з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в 

ОПЗ «ЦРД «Азбука»  у 2020 році та про завдання на 2021 рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», від 23.09.2014 № 1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах», з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства проводилася певна робота з питань охорони життя і здоров’я вихованців та запобігання всім видам дитячого травматизму. 

ЦРД «Азбука» в цілому забезпечено нормативно-правовими документами та періодичними виданнями з цієї тематики. Директор та працівники ЦРД  обізнані та виконують вимоги законодавчих документів. У ЦРД постійно проводиться робота щодо збереження життя і здоров'я вихованців та запобігання випадкам дитячого травматизму: своєчасно видаються постановчі та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядається на педрадах та нарадах при завідувачу,призначаються відповідальні  за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні за життя та здоров'я вихованців під час екскурсій; проводяться вступні, первинні, цільові, позапланові інструктажі; адміністрація ЦРД дотримується порядку повідомлення та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями; спланована і проводиться відповідна робота з дітьми, їхніми батьками та вихователями. Встановлено, що за період 2020 року в ЦРД випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не виявлено. 

         Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на  батьківських зборах, проводиться з батьками індивідуальний інструктаж, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. 

З педагогами проводилась постійна робота щодо даного питання: інструктаж, групові й індивідуальні консультації та інші педагогічні заходи. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, за планом було проведений «Тиждень безпеки дитини». Педагоги проводять різноманітні заходи з питань безпеки життєдіяльності: заняття, бесіди, ігри, свята, розваги. Оформлені матеріали в куточках для батьків.

      На підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:

  1. Роботу колективу ОПЗ «ЦРД «Азбука» щодо попередження дитячого травматизму у 2020 році вважати задовільною.

2. Забезпечувати безпечні, здоров’язбережні умови для учасників навчально-виховного процесу у ЦРД.                                                                                                                      Постійно

4. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу.                                                                                                               Постійно

5. Спланувати необхідні заходи профілактичної роботи щодо виключення конфліктних ситуацій серед вихованців, що призводять до травмування.                                           Постійно

6. Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування  вихованців та наказом по ЦРД визначати міру відповідальності посадових осіб із конкретними висновками.

Після кожного випадку

7. Посилити контроль за станом профілактичної роботи щодо запобігання усіх випадків  дитячого  травматизму,  зокрема,  проведенням  занять  та  інших заходів для вивчення вихованцями правил безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу та у побуті, насамперед на автошляхах.                                                                            Упродовж 2021  року 

8. Активізувати роботу з батьками щодо профілактики дитячого травматизму, необхідності прищеплення дітям навичок збереження власного життя та здоров'я.

Упродовж 2021 року

9. Косович Ю.І., адміністратору: 

  1. Розробити окремий розділ до річного плану роботи ЦРД щодо заходів із запобігання нещасним випадкам і створення безпечних умов функціонування навчального закладу.                                                                                                                     Січень 2021 року

10. Обмежити доступ на територію навчального закладу осіб, які не задіяні в проведенні навчально-виховного процесу.                                                                        Постійно

11. Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщень вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу життю і здоров’ю  дітей і працівників.

 Упродовж  2021 року

12. Провести інструктивно-методичні наради з питань охорони життя і здоров’я  та запобігання всім видам дитячого травматизму.

До 14.02.2021 року

13. Надавати за потребою до управління освіти Одеської обласної адміністрації аналіз стану профілактичної роботи щодо запобігання дитячому травматизму, узагальнений статистичний звіт про кількість нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. 

Раз на рік

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор:                  ___________________                            О.С. Сейдаметова

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!