Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Договір публичної оферти

ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОП Сейдаметовій О.С.

Дата народження: 24.12.1979

Паспортні дані: КК 731922

Адреса постійної реєстрації  (проживання):

м.Одеса, Танкерна 4, кв 3

2921212726   Тел.: 0635902506

 

ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР про надання освітніх послуг 

 

   Прочитайте текст даної публічної пропозиції і якщо Ви не згодні з яким небудь пунктом цієї пропозиції, чи не зрозуміли будь який пункт цієї пропозиції, пропонуємо Вам відмовитися від освітніх послуг денного догляду, дошкільної, позашкільної освіти, інших видів освіти та дистанційного навчання Вашої дитини у Центрі «Азбука», або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. 048-789-08-02.

    У випадку прийняття умов даної публічної пропозиції, Ви погоджуєтеся з усіма умовами пропозиції і Вам зрозумілі всі її положення.

 

Пропозиція

    Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією Центра «Азбука» або «Заклад» укласти Договір про надання освітніх послуг позашкільної освіти, дошкільної освіти, денного догляду, інших видів освіти на сайті azbuka-child.od.ua та в Центрі «Азбука» на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку послуг, вказаних у формі Заявки на послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору.

   Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Користувачем послуг, дій, передбачених п.4.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь яких виключень та/або обмежень.

 

1. Загальні положення

   Договір про надання послуг  в Центрі "Азбука" (далі " Договір") визначає умови такого використання, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною пропозицією Центра "Азбука"  в особі директора Сейдаметової О.С., що надалі зветься «Надавач послуг» або «Виконавець» або Центр "Азбука", адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України (далі – «Користувач послуг», або «Батьки», або «Замовник»), укласти Договір про надання освітніх послуг в Центрі "Азбука"  в особі директора Сейдамтової О.С., згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заявки на освітні послуги, яка автоматично є Додатком №1 до даного Договору, на викладених нижче умовах. Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

   Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді у Центрі "Азбука", а також на сайті Надавача освітніх послуг (azbuka-child.od.ua) і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту (погодження на укладення договору згідно з пропозицією іншої сторони) умов Договору.

 

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення

2.1. Під терміном «Користувач послуг» або «Батьки» або «Замовник» розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18 річного віку, яка має цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю, або опікуном дитині, яка буде отримувати конкретні послуги  в Центрі "Азбука".

 

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Надавачем Користувачеві освітніх послуг, дошкільної та позашкільної освіти, послуг денного догляду та інші види освіти в Центрі "Азбука", згідно обраному переліку послуг, вказаних у формі Заявки на освітні послуги, яка є Додатком № 1 до даного Договору, на визначених Договором умовах.

 

4. Порядок укладення Договору

4.1. Договір укладається між Надавачем освітніх послуг і Користувачем послуг у формі договору публічної оферти (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Перед укладанням вказаного Договору, Користувач послуг надає наступний перелік необхідних документів, які потрібні для навчання у закладі: медична довідка про стан здоров'я дитини та ксерокопію свідотства про народження дитини. 

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем послуг дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.4. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг в Центрі "Азбука", згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заяви на освітні послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору (ч. 2 ст. 642 ГК України). Користувач послуг, підписавши Заяву , або оплативши послугу на сайті укладає Договір про надання освітніх послуг Центра "Азбука",  який розміщений на офіційному веб-сайті Центра "Азбука"  https://azbuka-chuld.od.ua/ (далі Договір), шляхом приєднання до всіх його умов в цілому з  моменту підписання Замовником Заяви Договору приєднання та проплати за навчання та прийняття її Надавачем освітніх послуг. Сторони набувають прав та обов’язків визначених цим Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

4.5. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача освітніх послуг, або на сайті Надавача освітніх послуг шляхом сукупного або окремого виконання будь якої з наступних дій:

• ознайомлення з умовами Договору викладеними в загальнодоступному місці, або на сайті Надавача освітніх послуг;

• оплата Користувачем послуг, або іншою особою послуг Надавача освітніх послуг;

• заповнення Користувачем послуг спеціалізованої форми Заяви на освітні послуги, або реєстрація на сайті https://azbuka-child.od.ua/;

• надання документів, перелічених у п.4.2. Договору;

• приведення та самостійне залишення дитини в Центрі "Азбука", більше ніж на 20 хвилин. Будь яка з вказаних дій в окремості, яка виконана Користувачем свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Користувач послуг зобов'язується повідомляти при заповненні Заяви на освітні послуги (самостійно вносити) достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.

4.7. Термін акцепту не обмежений.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою підписання Заяви Договору публічної оферти до Договору про надання освітніх послуг Центром "Азбука" і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг, або до моменту розірвання (припинення) на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.9. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:

• у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання освітніх послуг;

• визнає безумовну придатність освітнього персоналу Центра "Азбука", приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі; приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

 

5. Порядок розрахунків

5.1. Освітні послуги надаються Користувачеві послуг на попередній платній основі, відповідно до Прайсу на освітні послуги, які вказані на інформаційному стенді при виборі певного курсу (програми) навчання.

5.2. Оплата за надання освітніх послуг здійснюється щомісячно, до першого числа кожного місяця.  Щомісячний платіж розраховується згідно Прайсу та відповідно кількості занять на місяць.

5.3. У випадку відсутності оплати абонементу на перше число поточного місяця, заклад має право не зберігати за дитиною місце в групі, в якій вона зареєстрована.

5.4. У випадку пропуску дитиною занять, окрім пропуску занять через хворобу дитини, кошти сплачені Замовником за надання освітньої послуги  поверненню не підлягають.   

5.5. У разі пропуску занять через хворобу дитини, тільки при наявності медичної довідки та повністю сплаченого абонементу за поточний місяць, надається можливість відвідування безкоштовно бонусних  занять (у кількості пропущених занять). 

5.5.1. Відвідування бонусних  занять можливе в будь-якій групі, яка працює за базовими курсами, окрім групи, в якій зараховано дитину.  

5.5.2. Відвідування бонусних занять можливе протягом 30 днів після надання медичної  довідки, при наявності вільного місця у відповідній групі. 

5.5.3. У випадку неможливості відвідування бонусних занять через хворобу дитини, надається перерахунок  25% вартості пропущених занять на слідуючий місяць.

5.6. У випадку, коли Замовник, передплативши кошти Виконавцю (оплату за надання освітніх послуг), відмовляється від послуг Виконавця і бажає припинити дію Договору, перераховані кошти Замовника поверненню не підлягають. Можливий перерахунок вартості занять за поточний місяць за ціною “разових відвідувань” згідно Прайсу.

5.7. Оплата, внесена Користувачем послуг за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Надавачем освітніх послуг, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача послуг, не повертається.

5.8. Один раз на навчальний рік перед початком отримання освітньої послуги Користувачем додатково сплачується вступний внесок, який спрямований на забезпечення дитини  засобами для навчання. 

5.8.1. У випадку коли Замовник, який сплатив кошти Виконавцю за вступний внесок, відмовляється від послуг Виконавця і бажає припинити дію Договору, перераховані кошти Замовника за вступний внесок поверненню не підлягають. 

5.8.2. Оплата, внесена Користувачем послуг за вступний внесок, у разі одностороннього припинення договору Надавачем освітніх послуг, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача послуг, поверненню не підлягають.

5.9. У разі скасування занять Надавачем освітніх послуг через хворобу педагога або з інших обставин (відключення електрики, погодні умови та ін.), повернення (перерахунок) грошових коштів, сплачених Користувачем послуг за ці заняття, не передбачено. Скасовані заняття відпрацьовуються в інші дні, розклад відпрацювань повідомляється батькам адміністрацією.

5.10. Впродовж 2021-2022 навчального року (з серпня 2021р. по червень 2022р. включно) Користувач може не одноразово скористатися Пільговою  послугою «Збереження місця в групі», яка може бути використана у випадку запланованої відсутності дитини в групі терміном не менше двох тижнів (4 заняття). Послуга активується при оплаті 50% вартості занять і наявності заяви за 5 днів до активації послуги.

5.11. Нарахування оплати за надання освітніх послуг Замовнику здійснюється до моменту припинення договору.

5.12. Розрахунки проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування коштів через банківські установи Батьками на розрахунковий рахунок Закладу, вказаний у цьому Договорі, або шляхом оплати готівковими коштами у приміщенні Закладу в порядку встановленому чинним законодавством.

 

6. Права та обов'язки Надавача освітніх послуг

6.1. Надавач освітніх послуг зобов'язаний:

6.1.1. До початку надання освітніх послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу та з Правилами Центру “Азбука”.

6.1.2. Організовувати діяльність дитини в Закладі відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми Закладу;

6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;

6.1.4. Здійснювати індивідуальний підхід до дитини;

6.1.5. Навчати дитину за комплексною освітньою програмою із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів.

6.1.6. Використовувати сучасні педагогічні технології й додаткові спеціальні програми;

6.1.7. Надавати консультативну та методичну допомогу родині з питань виховання, навчання і розвитку дитини;

6.1.8. Організовувати матеріальне забезпечення освітнього процесу (майно, необхідне для здійснення освітнього процесу)

6.1.9. Зберігати місце за дитиною у групі, у випадку її відсутності на заняттях, при умові здійснення оплати згідно п.5.2.   

6.1.10. Виконувати санітарні норми для дошкільних установ.

6.1.11. Нести повну відповідальність за дитину з моменту передачі дитини уповноваженій особі Закладу та до моменту повернення дитини батькам.

 

6.2. Надавач освітніх послуг має право:

6.2.1. Не допускати до Центру "Азбука"  осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

6.2.2. Не приймати до відвідування занять в Закладі дитину з симптомами ГРВІ (нежить, кашель, чхання, тощо) без медичної довідки про дозвіл відвідування дитиною дитячого Закладу.

6.2.3. Заклад залишає за собою право на переведення (об’єднання) дітей з однієї групи до іншої, попередивши про це Замовника у будь-якій  формі (повідомлення у вайбері, телефонна розмова)  за 3 (три) робочих дні, в наступних випадках :

 • при зменшенні кількості дітей у групі;

 • на час карантину;

 • в літній оздоровчий період.

6.2.4. Протягом року змінювати педагогічний склад груп. Заклад може надавати послуги шляхом залучення третіх осіб (Залучених осіб) без погодження такого залучення з Замовником. Залучені особи мають такі самі права та обов’язки перед Замовником, як і Виконавець, якщо інше не буде встановлено угодою між Залученою особою та Виконавцем або про інше не буде повідомлено Замовника окремо.

6.2.5. У будь-який час навчального року відрахувати Дитину із Закладу та відмовитись від Договору, попередивши про це Замовника в у будь-якій  формі (повідомлення у вайбері, телефонна розмова)  за 3 (три) робочих дні, у наступних випадках:

6.2.5.1. На підставі медичного висновку про стан здоров’я Дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Закладі;

6.2.5.2. Порушення Замовником умов та строків оплати послуг, передбачених Договором;

6.2.5.3. Неетичного ставлення Замовника  до персоналу Закладу, інших батьків або дітей;

6.2.5.4. Порушення Замовником «Правил Клубу «Азбука»;

6.2.5.5. В разі виявлення приховування та/або надання неповної, недостовірної інформації про стан здоров’я дитини;

6.2.5.6. Неадекватна, агресивна поведінка дитини, яка негативно впливає на інших дітей та на проведення заняття.

6.2.6. Рекомендувати Батькам відвідати психолого–медико–педагогічну комісію з метою визначення необхідності надання кваліфікованої корекційної допомоги дитині, а при необхідності і зміни профілю Закладу, відповідно до стану розвитку і здоров'я дитини, для його подальшого перебування.

6.2.7. Вносити зміни в режим надання послуг, в тому числі переносити години надання послуг, шляхом розміщення оголошення в доступному для Замовника місці на території Закладу, або повідомляти Замовника у телефонній розмоі, або повідомленням у вайбері, відповідно до наданих ним реквізитів, за один робочий день до таких змін або в коротший термін, якщо такі зміни викликані терміновою необхідністю, про яку Виконавець не міг дізнатися раніше.

6.2.8. Здійснювати фото-, відео-, аудіо- записи на території Закладу за участю дітей, а також аудіозапис розмов, що проводяться за допомогою технічних засобів (телефон, інтернет тощо) з Замовником або уповноваженими ним особами.  

6.2.9. На час введення загальнонаціонального та/або регіонального карантину у зв’язку з COVID-19 Виконавець може забезпечувати продовження освітнього процесу дистанційно, у формах визначених педагогічним персоналом Закладу (відео-заняття, онлайн-заняття).  Оплата послуг у випадку надання послуг в дистанційному режимі в період карантину встановлюється із знижкою 10-40%. 

6.2.10. В односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, шляхом публікації змін на інформаційних стендах в приміщенні Закладу, або направлення на адресу Замовника засобами електронного зв'язку. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

 

7. Права та обов'язки Користувача послуг

7.1. Користувач послуг зобов'язаний:

7.1.1. Ознайомитися з цим Договором, упродовж усього періоду користування освітніми послугами дотримуватися умов цього Договору та Правил Клубу “Азбука”.

7.1.2. Заповнити та підписати бланк Заяви  на освітні послуги шляхом правдивого заповнення бланку Заяви, та здати заповнені бланки Заяви  на освітні послуги представнику Надавача освітніх послуг.

7.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплатити вступний внесок згідно п.5.8. цього Договору та вносити щомісячну батьківську плату за надання освітніх послуг у встановлений термін відповідно до п.5.2. цього Договору.

7.1.4. Особисто приводити та передавати, і забирати дитину у вихователя/педагога чи адміністратора згідно з режимом роботи Закладу, не передоручати її неповнолітнім та стороннім особам, особам у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, особам з психічними розладами.

7.1.5. Інформувати адміністрацію Центра "Азбука" про майбутню відсутність дитини. Після перенесеного дитиною захворювання або нездужання, надати до Закладу медичну довідку з вказівкою діагнозу, тривалості захворювання, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими та дозволом на відвідування дитячого Закладу. При відсутності цієї довідки дитина не допускається до Закладу.

7.1.6. Приводити дитину в Заклад в охайному вигляді, без ознак хвороби і нездужання (температура 37,2 градусів і вище, нежить, кашель, сип невідомого походження, скарги Дитини на погане самопочуття тощо).

7.1.7. Взаємодіяти із Центром "Азбука" в усіх напрямках виховання й навчання дитини.

7.1.8. Діти груп «Sensory Kids» на всіх заняттях обов’язково знаходяться з батьками, або з особами, які їх замінюють.

7.1.9. У разі присутності Замовника разом із Дитиною на заняттях, в т.ч. у групах «Sensory Kids», виконувати такі правила: 

 • не заважати проведенню заняття;  

 • не висловлювати під час заняття оцінок та коментарів; 

 • не давати Дитині неузгоджені з вихователем\педагогом вказівки;

 • поводитися ввічливо та з повагою стосовно присутніх осіб;

 • відключити мобільний телефон або перевести його в беззвучний режим;

 • не розмовляти по телефону та іншим засобам зв’язку;

 • виконувати вказівки Виконавця та/або Залучених осіб.

7.1.10. Виконувати рішення адміністрації Центра "Азбука".

7.1.11. Вчасно приводити дитину до Закладу та забирати її після закінчення занять згідно Правил Клубу “Азбука”, а саме: 

 • приводити дитину необхідно не раніше, ніж за 5-10 (п’ять - десять) хвилин до початку занять; 

 • батьки повинні бути у Закладі не пізніше, ніж  за 5 (п’ять) хвилин до закінчення занять.

7.1.12. Нести повну відповідальність за дитину при перебуванні разом з нею на території Закладу.

7.1.12.1. У разі, якщо батьки  приводять дитину до Закладу раніше встановленого часу (п.7.1.11.)  відповідальність за дитину у цей час повністю несуть тільки батьки.

7.1.13. Замовник зобов’язується при зміні зазначених персональних даних надавати Виконавцю  уточнену інформацію для внесення нових особистих даних до відповідної бази.

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

7.2.2. Вимагати виконання умов даного Договору.

7.2.3. Вносити пропозиції щодо покращення освітнього процесу.

7.2.4. Отримати інформацію про особливості поведінки дитини в дитячому колективі.

7.2.5. Надавати рекомендації щодо покращення умов перебування дітей.

7.2.6. Консультуватися з педагогічними працівниками Закладу з проблем виховання та навчання дитини.

7.2.7. Вибирати види додаткових послуг.

7.2.8. Розірвати (припинити) даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це адміністрації Центра "Азбука" не менш, ніж за 5 (п’ять) робочих днів та при умові відсутності заборгованості перед Виконавцем.

7.2.9. Вносити оплату Надавачу освітніх послугу будь яким з передбачених Договором або діючим законодавством способом.

 

8. Відповідальність сторін

8.1. Замовник та Виконавець несуть взаємну відповідальність за обов'язкове дотримання усіх умов цього договору.

8.2. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі, та в Законах України про дошкільну, позашкільну освіту, денний догляд та інші види освіти.

8.3. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

8.4. За шкоду, спричинену Замовнику внаслідок порушення ним або третьою особою правил і умов даного Договору, Виконавець відповідальності не несе.

8.5. Замовник несе повну відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в Заяві на освітні послуги. У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Надавач освітніх послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг.

8.6. За порушення будь якого з пунктів дійсних умов цього Договору, Надавач освітніх послуг залишає за собою право або не допустити дитину Користувача послуг до відвідування занять у Центрі "Азбука", або заборонити заходити на територію Центра, особам які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, та щорічний внесок такому Користувачу послуг не повертаються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу Користувачу і його довіреним особам приймає керівництво Надавача освітніх послуг. Рішення якого є остаточним.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.8. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.9. Замовник  приймає  на  себе  ризики,  пов’язані  з  перебуванням  Дитини  у  приміщенні Виконавця під час надання послуг, в тому числі при наданні послуг у групах, зважаючи на невідомі/невстановлені фактори розповсюдження COVID-19.

 

9. Зміна і розірвання Договору

9.1. При внесенні Виконавцем в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на сайті Виконавця не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.

9.2. Договір може бути розірвано (припинено) у наступних випадках:

9.2.1. Користувачем послуг в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання освітніх послуг не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до до бажаної дати розірвання, за умови відсутності заборгованості.

9.2.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України

9.2.3. За згодою сторін.

 

10. Вирішення суперечок

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача послуг, з доданням чеку (квитанції) про сплату освітньої послуги.

10.2. Надавач освітніх послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Користувачеві послуг мотивовану відмову.

10.3. У випадку якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в претензійному порядку, будь яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Надавача освітніх послуг.

 

11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає згоду Виконавцю на збір та обробку (включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки) персональних даних Замовника та Дитини (місце проживання, паспортні дані та інші персональні дані) з метою надання освітніх послуг за цим Договором протягом всього періоду дії цього Договору.

11.3. Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відео-, аудіо- записи Дитини та Замовника під час надання послуг, а також аудіозапис розмов, що проводяться за допомогою технічних засобів (телефон, інтернет тощо) з Замовником або уповноваженими ним особами, та відтворення, збереження, обробку й публічний показ/публікацію у будь-якій формі (зокрема в мережі Інтернет, в тому числі за допомогою соціальних мереж) результатів зазначених записів з рекламною метою, або іншою метою, що не суперечить чинному законодавству.

11.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Надавач освітніх послуг і Користувач послуг зобов'язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України.

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!