Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Річний план роботи дитячого центру

«Затверджено»

директор Одеського приватного закладу

«Центр розвитку дитини «Азбука»

                                                                                      

 «       »                             2021 р.

 __      _   __ О.С.Сейдаметова

 

РІЧНИЙ ПЛАН  РОБОТИ

 

Одеського приватного закладу

 

«Центр розвитку дитини «Азбука»

 

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

                                                                               «Схвалено»

рішенням педагогічної ради

протокол №____від________

 

 ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

   Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови КМ України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2», на виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 №42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. наказом МОН від 16.06.2015 № 641), Положенням про дошкільний навчальний заклад (затв. постановою КМУ від 20.03.2003 № 305), Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затв. наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234), листом МОН України від 05.08.2020 р. № 133/ОД «Про підготовку закладів освіти області до початку 2020-2021 навчального року та організацію освітньої діяльності», Інструктивно-методичними рекомендаціями «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», відповідно Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446) та виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2020/2021 навчальному році, ураховуючи актуальну суспільно-політичну, соціально-економічну, екологічну ситуацію в країні, досягнення й перспективи розвитку педагогічний колектив пріоритетними напрямами освітньої діяльності вважає збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку та забезпечення умов для формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з дорослими та однолітками та визначає основні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

 1. Забезпечення належних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів, забезпечення належного фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх адаптації до змінених умов життя та успішного входження у соціальне середовище шляхом впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій;
 2. Продовжувати роботу щодо реалізування освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» шляхом інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо).
 3. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

Завдання на літній оздоровчий період:

 1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей;
 2. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності у закладі;
 3. Підготовка закладу до нового навчального року:
 • Створити повноцінне предметно-ігрове розвивальне середовище;
 • Поповнити методичний кабінет та групові осередки новими дидактичними та методичними матеріалами
 • Своєчасно підготувати закладі до осінньо-зимового періоду.

  

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

1. Засідання педагогічної ради

 

з/п

Термін

Тема заходу,  порядок денний

Форма роботи та узагальнення

Відповідаль-

ний

Відмітка про виконання

 1.  

Серпень

Організація навчально-вихвоної роботи в Центрі на 2021/2022 н.р.

 • Аналіз роботи за минулий навчальний рік
 • Підсумки  літнього   оздоровлення. 
 • Аналіз  готовності    до  нового  навчального  року.
 • Затвердження освітніх програм, за якими буде відбуваться навчально-виховний процес
 • Обговорення  та  затвердження  річного  плану  роботи. 
 • Організаційні  питання  початку  навчального  року.
 • Затвердження орієнтованого розподілу освітньої діяльності
 • Затвердження моделі моніторингу дітей
 • Про організацію гурткової роботи, розгляд і затвердження Положення про гурткову робота та програм з гурткової роботи
 • Ознайомлення з перспективними планом атестації і проходження курсової перепідготовки
 • Затвердження складу педагогічної ради
 • Презентація новинок методичної літератури і посібників

 

 

 

 

Аналіз

 

Аналіз

 

 

Аналіз

 

 

 

Програми

 

 

 

 

План

 

 

 

розклад, графіки

 

 

Розклад

 

 

Тести

 

Розклад

Положення

Програми

Наказ

 

 

Плани

 

 

 

 

Протокол

 

 

 

протокол

 керівник Сейдаметова О.С.

керівник Сейдаметова О.С.

керівник Сейдаметова О.С.

керівник Сейдаметова О.С.

 

керівник Сейдаметова О.С.

 

 

керівник Сейдаметова О.С.

 

керівник Сейдаметова О.С.

 

керівник Сейдаметова О.С.

 

 

 

керівник Сейдаметова О.С.

керівник Сейдаметова О.С.

 

 

 

керівник Сейдаметова О.С.

вихователь Пенкова С.В.

 

 1.  

Листопад

 Організація освітнього процесу в закладі на принципах наступності і перспективності з початковою освітою

 • Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради
 • Про забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (відповідно до листа МОН від 19.04.2018 № 1/9-249)
 • Характеристика психологічної зрілості дошкільника старшого віку
 • Важливість розвитку базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку як умова успішного навчання у початковій школі
 • Використання в освітньому процесі старших дошкільників дієвих засобів забезпечення наступності і перспективності з початкової освітою

 

 

 

Протокол (Аналіз)

Інструктивно-методичні рекомендації, доповідь

Інформація, методичні рекомендації

Інформація

Інвормація

За результатами тематичної перевірки, довідка

 

 

  

керівник Сейдаметова О.С 

керівник Сейдаметова О.С. 

вихователь Пенкова С.В.

 

Практичний психолог Мармусевич І.А.

Вихователь Пенкова С.В. 

Вихователь Пенкова С.В.

 

 1.  

Травень

Про реалізацію сенсорно-пізнавальної освітньої лінії Базового компоненту.

Аналіз навчально-виховного процесу за навчальний рік.

 • Про виконання рішень попередньої педагогічної ради
 • Спрямованість освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
 • Психологічні аспекти формування пізнавальної активності дошкільників
 • Інтеграція ЛЕГО-технологій та конструкторів в роботу для розвитку сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників
 • Розвиток сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього віку засобами дидактичних ігор та творчих завдань
 • Використання інноваційних технологій для розвитку сенсорно-пізнавальної і матема-тичної компетенцій дошкільників
 •  Стан формування сенсорно-пізнавальної і математичної компетенцій дошкільника за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО (за результатами тематичної перевірки)
 • «Як ефективно розвивати пізнавальну активність дошкільників»
 • Про виконання річного плану в роботі з дітьми, батьками, педагогами
 • Про результати моніторінгу пізнавального, мовленнєвого, інтелектуально-творчого розвитку та готовності до школи дітей старшго дошкільного віку
 • Обговорення та затвердження плану роботи Центру на літній період.

інформація

інформація

  

інформація, рекомедації

інформація, рекомедації

 

інформація, рекомедації

 

інформація, рекомедації

Довідка

Рекомендації

 

Інформація

рекомендації

Звіти, обговорення

 Довідка, обговорення

 

 

 

 

 

проект плану

 

керівник

Сейдаметова О.С.

Вихватель Машковська Ю.О.

Практичний психолог Мармусевич І.А.

Вихователь Пенкова С.В.

 

Вихватель Машковська Ю.О.

 

Вихватель Машковська Ю.О.

Вихователь Пенкова С.В.

 

Практичний психолог Мармусевич І.А.

Керівник Сейдаметова О.С.

 

Керівник Сейдаметова О.С.

 

 

 

    керівник

 Сейдаметова О.С.

 

 

 

 1. Підвищення педагогічної майстерності працівників

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

 

Примітка

Відм.

про

викон.

І.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

1.1

Направити на курси :

 - курси підвищення кваліфікації при ОІППО педагогів: вихователів Машковську Ю.О. та Пенкову С.В. та створити умови для виконання курсових завдань.

 

Згідно плану в 2021-2022 н.р.

Керівник

Сейдаметова О.С.

наказ

 

1.2

Заслухати звіти викователів, що пройшли курси.

листопад

Керівник

Сейдаметова О.С 

зошит з самоосвіти

 

1.3

Організувати колективну передплату фахових видань.

вересень, травень

Керівник

Сейдаметова О.С

 

 

1.4.

Провести співбесіду -  консультацію з  педагогами  Центру щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення модернізації змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти.

Вересень

Керівник

Сейдаметова О.С

зошит із самоосвіти

 

ІІ.

З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників:

2.1

Видати наказ про підготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників.

до 19.09.21 р.

Керівник

Сейдаметова О.С

наказ

 

2.2

Атестувати в поточному навчальному році наступних педагога: Машковську Ю.О. та Пенкову С.В.

до 01.04.21 р.

Атестаційна комісія

наказ, протоколи

 

2.3

Заслухати творчий звіт педагогів, які атестується.

24.02.21 р.

керівник

Сейдаметова О.С

методичні розробки,

 

2.4

Видати наказ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу.

03.04.21 р.

керівник

Сейдаметова О.С

наказ

 

ІІІ.

З метою підвищення ефективності самоосвіти:

3.1

Оновлювати  і поповнювати  фонд довідкової і методичної літератури;

упродовж року

Керівник

Сейдаметова О.С, всі вихователі

 

 

3.2.

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки літератури» та консультації - огляди

Перший вівторок кожного місяця

керівник

Сейдаметова О.С.,

вихователь                Машковська Ю.О.

зошит із самоосвіти

 

3.3.

Провести засідання «Круглого столу» (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).

14.04.2017 р.

 керівник

Сейдаметова О.С

зошит із самоосвіти, тези виступу

 

 

 

 1. Консультації

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

 1.  

Індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

Упродовж року

Керівник Сейдаметова О.С.

 1. Н

Навчально-методичне забезпечення у новому навчальному році

вересень

Керівник Сейдаметова О.С.

 1.  

Консультування «Перша невідкладна допомога дітям та дорослим»

вересень

Керівник Сейдаметова О.С.

 1.  

«Як адаптувати дитину до занять в Центрі»

вересень

вихователь

Машковська Ю.О.

 1.  

 Ед’ютейнмент – нові методи навчання «нових» дітей

жовтень

Прак.психолог Мармусевич І.А.

 1.  

«Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному закладі».  Інструктаж: «Дотримання техніки протипожежної безпеки».

жовтень

Керівник

Сейдаметова О.С.

 1.  

Що треба знати про Коронавірус  як захистити себе і дитину

жовтень

Керівник

Сейдаметова О.С.

 1.  

«Вимоги до якості мовлення педагога дошкільного закладу».

жовтень

Керівник

Сейдаметова О.С.

 1.  

«Розвиваємо зв’язне мовлення малюків».

 

 листопад

вихователь

Пенкова С.В.

 1.  

Вплив розвитку дрібної моторики на розвиток мовлення дітей раннього віку

  листопад

вихователь

Машковська Ю.О.

 1.  

«Організація екологічної освіти в закладі».

 

листопад

вихователь

Машковська Ю.О.

 1.  

«Організація співпраці з родиною у моральному вихованні дитини»

грудень

Керівник Сейдаметова О.С.

 1.  

«Формування працелюбності як  особливої якості для ранньої соціалізації дошкільників»

грудень

вихователь

Пенкова С.В.

 1.  

Причини виникнення та шляхи подолання дитячи страхів

грудень

Практ.психолог Мармусевич І.А.

 1.  

«Розвиток толерантних взаємин між дітьми»

січень

Практ.психолог Мармусевич І.А.

 1.  

Використання розвиваючих ігор математичного змісту в роботі з дітьми старшого дошкільного віку

 

січень

 

вихователь

Пенкова С.В.

 1.  

«Ознайомлення дошкільників з рідним містом як засіб патріотичного виховання»

лютий

вихователь

Пенкова С.В.

 1.  

Сторителінг – мистецтво розповідання або як зацікавити дітей?

лютий

Керівник Сейдаметова О.С.

 1.  

Формування мотиваційної готовності старшого дошкільника до навчання у школі

березень

вихователь

Пенкова С.В.

 1.  

Розвивальне предметне середовище в ДНЗ

березень

Керівник

Сейдаметова О.С.

 1.  

Ознайомлення з цифрами в середній групі

березень

вихователь

Пенкова С.В.

 1.  

Інтегрований підхід до організації спостережень

квітень

вихователь

Машковська Ю.О.

     23.

Організація роботи з дітьми в літній період

 

травень

Керівник

Сейдаметова О.С.

    24.

Дидактична гра, як засіб формування звукової культури мовлення

травень

вихователь

Пенкова С.В.

 

 

 1. Семінари та семінари-практикуми

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Примітка

Відповідальний

 1.  

Практичний семінар «Перспективне планування освітньої роботи вихователя за програмою «Дитина»

 • Структура перспективного плану
 • Зміст основних розділів перспективного плану
 • Аналіз типових помилок в роботі педагогів при плануванні освітнього процесу з дошкільниками.

жовтень

план семінару, методичні рекомендації

Керівник

 Сейдаметова О.С.

 1.  

Семінар з елементами тренінгу «Технологія ефективного спілкування з батьками»  (негативні чинники спілкування, види спілкування педагогів з батьками, традиційні і нетрадиційні форми спілкування, ефективні способи побудови фраз спілкування, електронні засоби спілкування)

лютий

план та матеріали семінару,

роздатковий матеріал

Практичний психолог Мармусевич І.А.

 1.  

Теоретико-практичний семінар «Сучасні форми співпраці з батьками»

Теоретична частина:

 • Покроковий алгоритм «Організація роботи з батьками, діти яких збираються відвідувати Центр»
 • Партнерські відносини з батьками як засіб поліпшення їх педагогічної вправності
 • Типові помилки сімейного виховання та форми надання допомоги
 • Аукціон сучасних форм взаємодії з батьками

Практична частина:

Презентація  індивідуальних освітніх Проектів «Взаємодія педагогів з батьками».

березень

план та матеріали семінару,

роздатковий матеріал

Практичний психолог Мармусевич І.А.

 1.  

Використання мультісенсорної методики Нумікон

квітень

план та матеріали семінару,

роздатковий матеріал

Вихователь Машковська Ю.О.

 1.  

Сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільників, практичні аспекти, використання інноваційних технологій

травень

план та матеріали семінару,

роздатковий матеріал

Вихователь Пенкова С.В.

 

 

 1. Відкриті  покази  різних  видів  діяльності

 

з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1.

Семінар-практикум «Скоро в школу» (діти 5-6 років)

листопад

Практ.психолог Мармусевич І.А.

2.

Заняття з розвитку творчості старших дошкільників  за допомогою нетрадиційних методів малювання.

 

грудень

вихователь

Пенкова С.В.

3.

Інтегровані мовленнєві заняття.

Мета:  розвиток мовленнєвої компетентності дітей під час нетрадиційної роботи з казкою.

лютий

Всі вихователі

4.

Тематичні відкриті заняття «Весняні свята».

 

березень

вихователь

Машковська Ю.О.

5.

Комплексне заняття з логіко-математичної компетентності.

Мета: використання ігрових методів та прийомів з формування логіко-математичної компетентності дошкільнят.

квітень

вихователь

Машковська Ю.О.

6.

Ігрова діяльність з піском та водою.

Мета: ознайомлення дітей з якостями води та піску, формування вміння грати поруч з однолітками. Групи 2-3 роки.

травень

вихователь

Машковська Ю.О.

 

 1. Огляди, конкурси, виставки

1.

«Осінні квіти, в них своя чарівність» - виставка композицій і букетів із осінніх квітів

вересень

вихователь

Машковська Ю.О.

2.

Конкурс на краще розвивальне середовище групи

листопад

Кервіник Сейдаметова О.С.

3.

Фотовиставка «Друзі наші менші»

березень

вихователі

4.

«Мій педагогічний досвід» - виставка узагальнених матеріалів педагогів, що атестуються

квітень

вихователі

 

 1. Тижні безпеки, тематичні тижні та дні здоров’я

1.

Увага! Діти на дорозі!

вересень

Наказ, план заходів

2.

Олімпійський тиждень – всеукраїнський олімпійський урок в рамках олімпійського тижня

вересень

Наказ

3.

Кольоровий тиждень

жовтень

План заходів

4.

Як уникнути неприємностей та запобігти лиху

листопад

Наказ, план заходів

5.

Тиждень охорони праці та цивільного захисту

травень

Наказ, план заходів

6.

Тиждень безпеки дитини  з ПБ

квітень

Наказ, план заходів

7.

Дні здоров’я

1 раз на місяць

План

 

 1. Самоосвіта педагогів

 

з/п

Зміст роботи

Форма роботи

Термін

 1.  

З метою підвищення фахової майстерності педагогів опрацювати шляхом самоосвіти:

 • Освітню програму «Дитина»
 • Парціальні освітні програми:

- «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

-«Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);

- «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.

самоосвіта

серпень-вересень

 1.  

 

Опрацювання нормативних документів.

круглий стіл,

папка самоосвіти

упродовж року

 1.  

Вивчення матеріалів, рекомендованих для використання в дошкільному навчальному закладі.

робота з метод.

літературою

упродовж року

 1.  

Обговорення новинок методичної літератури періодичних видань.

круглий стіл

раз у квартал

 1.  

Системне поповнення портфоліо методичними  матеріалами.

портфоліо

протягом року

 1.  

Звіти педагогів про виконану роботу.

звіт

Травень

 

 

 1. Участь у заходах

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1.

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та компетентності вихователів  зобов’язати відвідувати методичні заходи району:

-    районні семінари для керівників;

-  методичні об’єднання для вихователів      груп раннього віку;

-   клуб починаючого вихователя;

-   консультативний пункт для  вихователів – методистів.

упродовж року

керівник

Сейдаметова О.С.

 

2.

Участь у конкурсах міста.

 

упродовж року

керівник

Сейдаметова О.С.

3.

 

Підписка на періодичні видання з дошкільної тематики: «Практика управління закладом освіти» та «Вихователь-методист ДНЗ».

упродовж року

керівник

Сейдаметова О.С.

 

4.

Затвердити офіціальний сайт Центру та інформаційно його оновлювати.

упродовж року

керівник

Сейдаметова О.С.

 

 1. Діагностика, моніторингові дослідження

1.

Моніторинг рівня фізичного розвитку дітей всіх вікових груп на початок та кінець навчального року

Вересень та травень

Довідка о результатах, рекомендації

2.

Моніторинг вивчення стану готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

травень

Довідка о результатах, рекомендації

 

IV.  ВИВЧЕННЯ  СТАНУ  ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ

Контроль та керівництво

з/п

Напрям вивчення

 

Термін вивчення

Форма

Відповідальний

 

 1. Комплексний контроль

 

1.
Соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність старших дошкільників до навчання в школі

Січень та травень

Наказ, Довідка

керівник

Сейдаметова О.С.

 

 1. Тематичний  контроль

 

1.

Використання в освітньому процесі старших дошкільників дієвих засобів забезпечення наступності і перспективності з початковою освітою

 

листопад

 

Довідка

керівник

Сейдаметова О.С.

2.

Стан формування сенсорно-пізнавальної і математичної компетенції дошкільника за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базовий компонент дошкільної освіти

 

лютий

 

Довідка

 

керівник

Сейдаметова О.С.

 

 1. Оперативний, попереджувальний та вибірковий контроль

 

3.

Дотримання графіків роботи працівниками

1 раз на місяць

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

4.

Якість впровадження рішень педагогічної ради

Вересень, грудень

 

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

5.

Планування життєдіяльності дітей

1 раз на місяць

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

6.

Стан оформлення папки з самоосвіти та підвищення професійного рівня

Вересень, січень, квітень

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

7.

Організація проведення свят і розваг з дітьми

Згідно графіку свят

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

8.

Готовність педагогів до роботи

1 раз на місяць

 

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

9.

Аналіз планування та проведення Тижня безпеки

   Травень

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

10.

Організація та проведення рухових вправ та гімнастики

Січень, березень

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

11.

Стан проведення Днів Здоров’я

Лютий, травень, жовтень

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

12.

Стан організації сприятливих умов для адаптації дітей во всіх вікових групах

Вересень, листопад

 

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

14.

Інформативність куточків для батьків

Грудень

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

 

 1. Оперативний контроль з питань охорони праці

 

1.

Стан проведення технічного огляду приміщень та обладнань закладу

Серпень, грудень, травень

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

2.

Дотримання техніки безпеки та правил охорони праці педагогами під час освітнього процесу

Серпень, жовтень, грудень, лютий, квітень

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

 

 1. Оперативний контроль з питань безпеки життєдіяльності

 

1.

Стан виконання інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей

Жовтень, березень, травень

Інформація

керівник

Сейдаметова О.С.

2.

Робота педагогів з попередження дитячого травматизму

Листопад

Вивчення

керівник

Сейдаметова О.С.

3.

Планування роботи з дітьми з питань пожежної безпеки, з правилами дорожнього руху, з правилами безпечної поведінки вдома, на вулиці, на природі.

Квітень

Вивчення

керівник

Сейдаметова О.С.

 

 

V.  ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА  РОБОТА

 

 1. Реалізація наступності дошкільної та початкової  освіти

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Провести зустріч вчителів перших класів школи С. Русової з вихователями центру з метою якісного проведення підготовки дітей до школи.

вересень

 

керівник

Сейдаметова О.С.

2.

Організувати взаємо відвідування уроків і занять з метою ознайомлення з методикою навчання та розв’язання послідовності у роботі Центра і школи.

жовтень

Керівник

Сейдаметова О.С.

3.

Ознайомити вчителів початкової освіти з програмою «Дитина».

вересень

керівник

Сейдаметова О.С.

4.

Запросити вчителів школи для зустрічі з батьками для обговорювання актуальних проблем.

квітень

керівник

Сейдаметова О.С.

5.

Провести спільні виставки дитячих робіт:

«Золота осінь»

«Новорічна казка»

«Весна iде, красу несе».

 

листопад

грудень

березень

вихователі

 

 

 

6.

 Створити інформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків, вихователів із посібниками щодо підготовки дітей до школи.

лютий

 

вихователі

 

7.

Оформити стенд та сторінку на сайті з інформацією  з тем:

«Готовність дитини до школи»,

«Розвиток пам’яті, уваги та логіки»

упродовж року

 

вихователі

 

 

 

 1. Робота з батьками

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1.

Батьківські збори: 
Система роботи дошкільного навчального закладу та спільна робота Центру та сім’ї щодо вирішання навчально-виховних та адміністративно-господарських завдань:
-         підготовка центру до нового навчального року (матеріальна база)
-         комплектування груп, розклад занять, оплата, умови договору
-         безпека життєдіяльності дітей

-         знайомство з вимогами програми «Дитина»

вересень

керівник

Сейдаметова О.С.

Адміністратор Ковальчук А.С.

Адміністратор Косович Ю.І.

 

 

2.

Батьківські збори у старших групах «Ваша дитина досягла старшого дошкільного віку»:

«Першокласник. Що треба знати батькам?».

-         Що потрібно дитині в школу?

-         Консультації для батьків :

-         «Знайомимося з   програмою «Дитина».

-          «Поради батькам першокласників».

-          «Готовність до школи. Що ми розуміємо?»

лютий

керівник

Сейдаметова О.С.,

Практичний психолог Мармусевич І.А.

 

3

Оформлення наглядної інформації для батьків з тем:

-         «Готовність дитини до школи»,

-         «Розвиток пам’яті, уваги та логіки»

Лютий

 

вихователь

Пенкова С.В.

4

Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей в Центрі; історію, досягнення та традиції закладу  через інформаційні стенди з фотоматеріалами, буклети, інтернет –сайт Центру.

щоквартально

керівник, вихователі, адміністратори

5.

Організовувати екскурсії по Центру в День відкритих дверей

щоквартально

керівник,

вихователі, адміністратори

7.

Організовувати перегляд різних форм роботи з дітьми:

День відкритих дверей  з тем:

- «Світ,  у якому завжди сонячно» (із любов’ю  до батьків та Батьківщини) (робота з дітьми з залученням батьків)

- «Книга в нас – завжди цікава: в ній наука і забава» (Мовленнєвий розвиток дошкільників )

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

лютий

керівник

Сейдаметова О.С.

8.

Провести діагностичне анкетування батьків з метою виявлення запитів  щодо тематики консультацій та проблем сімейної педагогіки.

до 09.09.16

вихователі

 

 

 1. Виставки дитячих робіт

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

 1.  

Виставка дитячих поробок з природного матеріалу «Чарівна осінь»

листопад

вихователь

Кузнецова А.С.

 1.  

Виставка малюнків «Новорічна казка»

 

грудень

вихователь

Парк А.М.

 1.  

Виставка поробок з паперу до Дня матері  «Моя люба матуся»

Березень

 

вихователь

Парк А.М. 

 1.  

Виставка поробок з глини, солоного тіста, пластиліну «Літо танцює, літо співає»

Травеннь

 

вихователь

Кузнецова А.С.

 

 

 

VI. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Примітка

1.

Скласти план заходів по організації роботи Центра з ознайомлення дітей з правилами безпеки вуличного руху

вересень

План

 1.  

Скласти список педагогів, які будуть атестуватися в поточному навчальному році

вересень

Список

 1.  

Скласти уточнені списки обліку дітей від 1 до 7 років

вересень

Список

 1.  

 

Підбір та поповнення картотеки конспектів та наглядно-дидактичних посібників міні-занять за программами розвитку (за різними віковими группами).

протягом року

вихователі

 1.  

Дібрати дидактичні ігри з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку.

жовтень

вихователі

6.

Поповнити кабінет добіркою матеріалів для організації роботи з батьками.

жовтень

вихователі

7.

Поповнити добірку сценаріїв для проведення театралізованої діяльності.

жовтень

вихователі

8.

Поповнити матеріал з екологічного, сенсорного, игрового,  музикального, театрального виховання дітей. Також, конструкторами та матеріалами Монтесорі.

жовтень

вихователі

9.

Провести анкетування вихователів з метою виявлення питань, які необхідно освітити в наступному навчальному році.

квітень

анкети

10

Скласти та затвердити план роботи на літній оздоровчій період

Травень

План

11

Підготувати проект річного плану на наступний навчальний рік

Травень

Проект плану

12

Організувати показ підсумкових занять з дітьми за інтересами

Травень

Інформація

 

 

VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 1. Загальні збори колективу

 

№ з/п

Дата проведення

Питання для розгляду

Відповідальний

1.

серпень-вересень

 1. Обрання Ради закладу, голови ради.
 2. Затвердження плану роботи ради на новий навчальний рік
 3. Звіт про підсумки щодо підготовки до нового навчального року:

-  готовність приміщень;

-  готовність колективу.

 1. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.
 2. Затвердження режиму роботи центру.
 3. Затвердження сайту центра.
 4. Затвердження режиму роботи працівників.
 5. Підготовка проведення батьківських зборів.

9. Перевірка готовності методичного кабінету, адміністративних документів, ділової документації.

 1.    Комплектація вікових груп відповідно 

   до віку дітей.

 1.    Створити систему контролю над

   наочним та методичним матеріалом

   центру: призначити відповідального та

   провести повний перелік інвентарю та

   матеріалів.

 1.   Удосконалити номенклатуру справ

керівник  Сейдаметова О.С.

 

2.

лютий

 1. Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у центрі

керівник  Сейдаметова О.С.

 

3.

 

травень

 1. Аналіз роботи закладу у поточному навчальному році.
 2. Про підготовку та проведення випускних ранків.

керівник Сейдаметова О.С.

 

 

 

2.Виробничі наради

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

 1.  

-Про результати роботи колективу в оздоровчий період.

-Роль усіх ланок трудового колективу у забезпеченні належних умов для розвитку дітей.

-Про підсумки підготовки дошкільного закладу до нового навчального року.

вересень

керівник  Сейдаметова О.С.

 

інформація

 

 

інформація, графік роботи

 

 

 

інформація

 1.  

-Аналіз результатів роботи  щодо зниження захворюваності дітей за минулий календарний рік

-Про дотримання «Інструкції з охорони життя та здоров’я дітей», інструкцій ТБ: «Безпека дітей на території та в приміщенні», «Правила безпеки під час перебування дітей на вулиці», «Правила безпеки під час перебування дітей біля водоймищ», «Про порядок дії під час грози»

січень

керівник  Сейдаметова О.С.

 

інформація

 1.  

«Аналіз стану освітньої діяльності  за навчальний рік»

-підготовкау до літнього оздоровлювального періоду та режим роботи в літній період;

-попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності в літній період.

травень

керівник Сейдаметова О.С.

 

інформація

 

 

 1. Створення розвивального життєвого простору для дітей

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

 

Примітка

1.

Перевірити готовність груп до нового навчального року:

-         Міцність кріплень та обладнань спортивних споруд

-         Міцність кріплень стендів у коридорах, кабінетах

-         Справність електровимикачів, електророзеток, електрощитової

серпень

керівник Сейдаметова О.С.

 

2.

Розробити план заходів по покращенню матеріально-технічного стану приміщень Центру

грудень

керівник

Сейдаметова О.С.

план

3.

Вчасно поповнювати заклад  миючими засобами, твердим та м`яким інвентарем у відповідності до затвердженого кошторису.

 

постійно

керівник

Сейдаметова О.С.

заявки, рахунки

 4.

Здійснювати контроль за економією електроенергії, водопостачання та теплопостачання.

протягом року

керівник Сейдаметова О.С.

 

5.

Здійснювати контроль за своєчасним внесенням батьківської плати.

щомісячно

керівник

Сейдаметова О.С.

графік контролю

6.

Регулярно здійснювати ревізію та контроль за станом ігрового обладнання, дитячих меблів, санітарно-технічного обладнання, теплотехнічного, енерго-технічного  обладнання.

щомісяця

керівник

Сейдаметова О.С.

 

7.

Своєчасно проводити інвентаризацію та списування інвентарю, обладнання та матеріалів.

постійно

 керівник

Сейдаметова О.С.

 

8.

Придбати матеріали для поточного ремонту приміщень та групових кімнат.

квітень

керівник

Сейдаметова О.С.

 

9.

Систематично знайомити з наказами та розпорядженнями управління освіти.

постійно

керівник Сейдаметова О.С.

 

10.

Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду працівниками закладу.

відповідно графіку

керівник Сейдаметова О.С.

 

11.

Оформити ділову документацію з платних послуг з урахуванням нормативності.

на початок навчального та календарного року

керівник Сейдаметова О.С.

 

12.

Огляд приміщення на готовність до літнього оздоровчого періоду

травень

керівник Сейдаметова О.С.

 

13.

З питань пожежної безпеки:

-         Зробити вимірювання опору ізоляції

-         Зробити перезарядку порошкових вогнегасників згідно норм

вересень

керівник Сейдаметова О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток №1

 

 

ПЛАН  РОБОТИ  З  БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 УЧАСТНИКІВ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1.

З метою запобігання нещасних випадків та збереження здоров’я кожного вихованця:

-  систематично проводити інструктажі    під час вступу на роботу, на робочому    місці, позачергові та цільові інструктажі;

-  стежити за дотриманням техніки       безпеки в групах;

-   підготовити методичні рекомендації щодо організації роботи з охорони праці, правил пожежної безпеки та попередження травматизму.

упродовж року

керівник

Сейдаметова О.С.

 

 

 

 

2.

З метою збереження та зміцнення здоров’я кожного вихованця:

- інформувати батьків щодо     профілактики кишкових, інфекційних захворювань дітей та дотримання техніки безпеки.

упродовж року

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ З ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ 

НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

з/п

Найменування  заходів

Термін

Відповідальні

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Робота з вихованцями:

 

 1. Проводити рольові,  дидактичні, рухливі ігри з пожежної безпеки.

 

 1. Бесіди щодо ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки.

 

Робота з батьками: 

 

 1. Проведення бесід щодо пожежної безпеки в повсякденному житті.
 2. Бесіди «Безпека життєдіяльності вашого малюка».
 3. Поповнити інформацію для батьків з пожежної безпеки.

 

Робота з працівниками:

 

 1. Ознайомити працівників із законом   України     «Про пожежну безпеку» та іншими нормативними документами.
 2. Організувати навчання учасників

навчально-виховного процесу центру із  пожежної безпеки.

 1. Поповнити заклад  вогнегасниками.
 2. Проводити огляд приміщень Центру та території щодо дотримання протипожежного режиму.
 3. Оформити куточок із пожежної безпеки та цивільної оборони для працівників центру.
 4. Переглянути план евакуації та порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі.
 5. Надати інформацію про пожежну безпеку в Центрі.

 

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

 

протягом року

 

 

жовтень

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

протягом року

 

 

вересень

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

вересень

 

 

вересень

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

керівник  

Сейдаметова О.С.

 

 

 

 

 

керівник 

Сейдаметова О.С.

 

 

 

Додаток №3

 

СВЯТА ТА РОЗВАГИ

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

День відкритих дверей.

вересень

вихователі

2.

Свято «Щедра Осінь».

жовтень

вихователі

3.

Новорічний карнавал.

грудень

Вихователі

4.

Свято «Матусин день».

березень

Вихователі

5.

Випускний бал.

травень

Вихователі

 

 

Додаток №4

 

Анкета

оцінювання методичної роботи та вивчення  пропозицій педагогічних працівників щодо її  планування

 

1. Які проблемні питання, що розглядалися на  педагогічних радах принесли найбільше користі?

2. Які питання були недостатньо висвітлені?

3. Які форми проведення методичних заходів вважаєте найбільш результативними? Ваші пропозиції, зауваження.

4. Визначте найбільш актуальні на Вашу думку, проблемні питання, які доцільно винести на розгляд наступного року.

 

 

Керівник Одеського приватного

«Центру розвитку дитини «Азбука»                                 Сейдаметова О.С.

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!