Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства освіти

                                      і науки України

                                      04.11.2010  N 1055

 

          Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України

               23 листопада 2010 р. за N 1157/18452                    I. Типові штатні нормативи

                  дошкільних навчальних закладів-------------------------------------------------------------------------------

|Найменування|  Кількість штатних одиниць (максимальна) залежно від кількості |

|   посад    |                              груп                              |

|            |----------------------------------------------------------------|

|            |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |10 |11 |12 |13 |14 |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Директор    |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|(завідувач) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Вихователь- |  - |  - |  - |0,5 |0,5 |  1 |  1 |  1 |  1 | 1 | 1 |1,5|1,5|1,5|

|методист    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Сестра      |0,5 |0,5 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |1,5 |1,5 |1,5|1,5|1,5| 2 | 2 |

|медична     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|старша      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Завідувач   |0,5 |0,5 |0,5 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 1 | 1 | - | - | - |

|господарства|    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Заступник   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | 1 | 1 | 1 |

|завідувача  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|господарства|    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Діловод     |  - |  - |  - |  - |  - |  - |0,25|0,5 |0,5 |0,5| 1 | 1 | 1 | 1 |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Шеф-кухар*  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Кухар*      |  1 |1,5 |1,5 |  2 |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Підсобний   |0,5 |0,5 |0,5 |  1 |  1 |1,5 |1,5 |1,5 |  2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|робітник*   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Комірник*   |  - |  - |  - |  - |0,25|0,25|0,25|0,5 |  1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Кастелянка  |  - |0,25|0,5 |0,5 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Машиніст із |0,25|0,5 |0,75|  1 |  1 |1,5 |1,5 |1,75|1,75| 2 | 2 |2,5|2,5|2,5|

|прання та   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|ремонту     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|спецодягу   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|(білизни)   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---|

|Машиніст із |0,25|0,75|  1 |1,25|1,25|1,75|1,75|  2 |  2 |2,5|2,5| 3 | 3 | 3 |

|прання та   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|ремонту     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|спецодягу   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|(білизни) в |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|закладах,   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|які мають   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|групи з     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|цілодобовим |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

|перебуванням|    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

-------------------------------------------------------------------------------

 

_______________

     * Якщо  режим  роботи  дошкільного  навчального закладу менше

4-х годин  (без  організації   харчування),   посади   працівників

шеф-кухаря,  кухаря, підсобного робітника, комірника не вводяться.

Кількість інших штатних одиниць у дошкільних навчальних закладах з

короткотривалим  перебуванням  дітей  визначається  відповідно  до

тижневого навантаження кожного працівника.

 

-----------------------------------------------------------------------

|Найменування| Кількість штатних  одиниць (максимальна) з розрахунку  |

|   посад    |       на одну групу  залежно від режиму роботи         |

|            |--------------------------------------------------------|

|            |4 години|  9 годин  |10,5 годин |  12 годин | 24 години |

|            |--------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|            |        |5-   |6-   |5-   |6-   |5-   |6-   |5-   |6-   |

|            |        |ден- |ден- |ден- |ден- |ден- |ден- |ден- |ден- |

|            |        |ний  |ний  |ний  |ний  |ний  |ний  |ний  |ний  |

|            |        |робо-|робо-|робо-|робо-|робо-|робо-|робо-|робо-|

|            |        |чий  |чий  |чий  |чий  |чий  |чий  |чий  |чий  |

|            |        |тиж- |тиж- |тиж- |тиж- |тиж- |тиж- |тиж- |тиж- |

|            |        |день |день |день |день |день |день |день |день |

|------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|Вихователі* |0,67    |1,55 |1,87 | 1,8 | 2,2 |2,06 | 2,5 | 2,4 | 2,9 |

|------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|Помічник    | 0,5    |1,13 |1,35 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 |

|вихователя  |        |     |     |     |     |     |     |     |     |

|для дітей   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |

|віком до    |        |     |     |     |     |     |     |     |     |

|3-х років   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |

|------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|Помічник    | 0,5    |  1  |  1  |1,15 |1,25 |1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

|вихователя  |        |     |     |     |     |     |     |     |     |

|для дітей   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |

|віком від   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |

|3-х років   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |

-----------------------------------------------------------------------

 

_______________

     * У штатні одиниці вихователів  враховано  час  для  передачі

зміни вихователями (20 хвилин кожного дня).

 

     1. Штати   дошкільних   навчальних   закладів   формуються  з

урахуванням типу закладу,  кількості груп  та  їх  наповнюваності,

режиму роботи, площ приміщень закладу.

 

     2. Враховувати,   що  у  дошкільних  навчальних  закладах  чи

окремих групах може встановлюватись  гнучкий  режим  роботи,  який

передбачає    організацію   різнотривалого,   у   тому   числі   й

цілодобового,  перебування дітей,  а також функціонування чергових

груп у вихідні,  неробочі та святкові дні як при шестиденному, так

і при п'ятиденному робочому тижні.

 

     3. При  визначенні  наповнюваності  груп  керуватись  наказом

Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження

Нормативів наповнюваності  груп  дошкільних  навчальних   закладів

(ясел-садків) компесуючого    типу,      класів        спеціальних

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп  подовженого  дня  і

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх  типів  та

Порядку поділу класів на групи при вивченні  окремих  предметів  у

загальноосвітніх навчальних    закладах",    зареєстрованим      у

Міністерстві юстиції 06.03.2002 за N 229/6517 (із змінами).

     При формуванні   інклюзивних    груп    керуватись    наказом

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я

України від 06 лютого 2015 року N 104/52 "Про затвердження Порядку

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах",

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015  року

за N 224/26669.

 

     4.  Директор  (завідувач)  одно-  і  двогруповими дошкільними

навчальними  закладами  (крім  дошкільних  навчальних  закладів  з

цілодобовим перебуванням дітей або тих, які мають одну таку групу)

працюють з дітьми в групі протягом 3-х годин на день.

     

     5. У   штатних   розписах   дошкільних   навчальних  закладів

передбачаються посади:

     а) музичного  керівника  з розрахунку 0,25 штатної одиниці на

одну групу у дитячих садках і  на  кожну  групу  дітей  віком  від

одного року і старше у яслах-садках;

     б) інструктора з фізкультури,  керівника гуртка з  розрахунку

0,125 штатної одиниці на одну групу;

     в) практичного психолога з розрахунку:

 

------------------------------------------------------------------

|              Місто             |         Село (селище)         |

|--------------------------------+-------------------------------|

|чисельність груп|максимальний   |чисельність    |максимальний   |

|                |норматив       |груп           |норматив       |

|                |чисельності    |               |чисельності    |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|до 7            |0,5            |до 4           |0,5            |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7 і більше      |0,75           |4 і більше     |0,75           |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|9 і більше      |1,0            |6 і більше     |1,0            |

------------------------------------------------------------------

 

     Посада практичного психолога дошкільного навчального  закладу

компенсуючого типу та комбінованого типу, у яких є 2 і більше груп

компенсуючого  типу,  дошкільних  навчальних   закладів   (дитячих

будинків)   інтернатного   типу,  дошкільних  навчальних  закладів

(центрів розвитку дитини) вводиться з розрахунку не більше  однієї

штатної  одиниці на навчальний заклад за рахунок коштів загального

фонду відповідного бюджету (для державних і комунальних дошкільних

навчальних закладів);

     г) соціального  педагога  дошкільного   навчального   закладу

(дитячого  будинку)  інтернатного  типу  та центру розвитку дитини

вводиться з розрахунку не більше 1 штатної одиниці  на  навчальний

заклад  за  рахунок  коштів  загального фонду відповідного бюджету

(для державних і комунальних дошкільних навчальних закладів);

     ґ) сестри  медичної  з  дієтичного  харчування дітей за умови

режиму роботи груп 9 і більше  годин  з  розрахунку  0,25  штатної

одиниці  за  наявності 2-4 груп;  0,5 штатної одиниці за наявності

5-9 груп; 1 штатна одиниця за наявності 10 і більше груп;

     д) прибиральника службових приміщень з розрахунку 0,5 штатної

одиниці на кожні 200 кв.м. При площі службових приміщень менше ніж

200 кв.м встановлюється 0,5 штатної одиниці.

 

     6. У кошторисах дошкільних навчальних закладів передбачаються

видатки на оплату заміни працівників на період відпусток.

     У межах  цих  асигнувань можуть бути введені додаткові посади

вихователів.

 

     7. Якщо бухгалтерський облік ведеться не централізовано, то у

штати  дошкільних  навчальних  закладів  вводиться  штатна одиниця

посади бухгалтера (головного бухгалтера).

 

     8. У яслах-садках,  які мають чотири і більше груп для  дітей

до  3-х  років,  вводиться  додатково  0,5  штатної одиниці посади

сестри медичної на заклад.

 

     9. Кількість  робітників  з  комплексного  обслуговування   й

ремонту  будівель  визначається  відповідно  до  Міжгалузевих норм

чисельності робітників,  що   обслуговують   громадські   будівлі,

затверджених  наказом  Міністерства  праці  та соціальної політики

України від 11.05.2004 N 105.

     У дошкільних  навчальних закладах,  що мають санітарно-очисні

споруди,  вводиться посада робітника з комплексного обслуговування

й  ремонту  будівель  з  розрахунку  1  штатна  одиниця на зміну з

урахуванням кількості робітників, передбачених цим пунктом.

     Якщо опалення     приміщень    не    передано    в    систему

житлово-комунального господарства,  то   на   опалювальний   сезон

вводяться   посади  машиністів  (кочегарів)  котельні,  операторів

котельні газової, опалювачів, виходячи з таких умов:

     за наявності центрального опалення:

     2 штатні одиниці машиніста (кочегара)  котельні  на  зміну  в

кожній  -  у  котельнях,  що  опалюються  твердими видами палива з

поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.м;

     1 штатна  одиниця оператора котельні на зміну - в котельнях з

газовим опаленням;

     2 штатні  одиниці  оператора  котельні на зміну - в котельнях

без автоматики безпеки;

     за наявності пічного опалення:

     0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей,  але не менше

ніж 0,5 штатної одиниці на дошкільний навчальний заклад.

     У дошкільних   навчальних    закладах    з    централізованим

теплопостачанням  (ТЕЦ),  що  мають  тепловий  пункт або елеватор,

додатково  вводиться  штатна  одиниця  робітника  з   комплексного

обслуговування  й  ремонту  будівель,  а  за наявності бойлерів та

насосів - 1 штатна одиниця на зміну.

     Посади робітників   з   обслуговування  й  ремонту  будинків,

передбачені цим  пунктом,   вводяться   на   опалювальний   сезон.

Із загальної    кількості    машиністів    (кочегарів)   котельні,

операторів котельні  і  робітників  з  обслуговування  й   ремонту

будинків,  передбачених цим пунктом, вводиться 1 штатна одиниця на

рік, у   дошкільних   навчальних   закладах   з   кількістю   груп

від 1 до 4 - 0,5 штатної одиниці.

 

     10. Посада  машиніста  із  прання  та  ремонту  спецодягу  та

білизни  вводиться  у  тих  випадках,  коли  відсутня   можливість

користування послугами комунальних пралень.

 

     11. У    дошкільних    навчальних   закладах   за   наявності

автотранспортних засобів  (автобусів)  вводиться  посада  водія  з

розрахунку  1  штатна  одиниця  на  заклад.  За наявності гужового

транспорту вводиться посада конюха або возія з розрахунку 1 штатна

одиниця на заклад.

 

     12. За наявності холодильних установок,  електроплит та інших

електронагрівальних приладів у дошкільних навчальних закладах,  що

мають  4  і  більше  груп,  вводиться  0,5  штатної одиниці посади

слюсаря-електромонтера.

 

     13. Посада  двірника  вводиться  відповідно  до  встановлених

законодавством   норм   площі,   що   прибирається.  У  дошкільних

навчальних закладах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з

декоративними насадженнями площею не менше 1,5 га,  додатково може

вводитися посада садівника.  У такому випадку посада  двірника  не

вводиться.

 

     14. Посада   сторожа   вводиться   у   дошкільних  навчальних

закладах, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт

позавідомчої  охорони,  та їх кількість визначається відповідно до

Міжгалузевих  норм   чисельності   робітників,   що   обслуговують

громадські  будівлі,  затверджених  наказом  Міністерства праці та

соціальної політики України від 11.05.2004 N 105.

 

     15. У  дошкільних  навчальних  закладах,  які   мають   криті

стаціонарні басейни, вводяться посади:

     інструктора з фізичної культури  з  розрахунку  0,25  штатної

одиниці  на кожні 2 групи,  з якими проводяться заняття з навчання

плаванню;

     сестри медичної,  робітника  з  комплексного обслуговування і

ремонту приміщень,  прибиральника службових  приміщень,  зайнятого

прибиранням басейнів,      оператора     хлораторної     установки

(за наявності хлораторної установки) залежно від кількості груп, з

якими проводяться  заняття  з  навчання плавання,  від 4 до 8 - по

0,5 штатної одиниці,  а за наявності 9 і більше груп вводиться  по

1 штатній одиниці.

 

     16. Штатні   нормативи   працівників   дошкільних   відділень

навчально-виховних  комплексів  "дошкільний  навчальний  заклад  -

загальноосвітній навчальний заклад",  "загальноосвітній навчальний

заклад - дошкільний навчальний заклад"  розраховуються  відповідно

до цих штатних нормативів.

 

             II. Дошкільні навчальні заклади (групи)

                    з цілодобовим перебуванням

 

     1. У  дошкільних   навчальних   закладах   штат   вихователів

вводиться з розрахунку їх роботи впродовж 14 годин на день.

 

     2. У   дошкільних  навчальних  закладах  (яслах-садках),  які

мають 4 і більше  груп  для  дітей  до  3-х  років,  за  наявності

ізолятора  вводиться додатково штатна одиниця помічника вихователя

відповідно до штатних нормативів цих посад.

 

     3. У дошкільних навчальних закладах  (групах)  з  цілодобовим

перебуванням  дітей  при  шестиденному  робочому  тижні  помічники

вихователів з режимом роботи з 19-ї години вечора  до  7-ї  години

ранку  довантажуються  в  даному  місяці  до встановленої тижневої

норми годин іншою відповідною роботою.

 

     4. У дошкільних навчальних закладах(дитячих садках):

     при шестиденному  робочому  тижні  вводиться посада помічника

вихователя з режимом роботи з 19-ї години  вечора  до  7-ї  години

ранку  -  2  штатні  одиниці  на  кожні 2 групи;  при п'ятиденному

робочому тижні - 1,3 штатної одиниці на кожні 2 групи;

     у дитячих   садках,   які  мають  одну  групу  з  цілодобовим

перебуванням дітей або кілька  таких  груп,  розміщених  по  одній

групі   в  різних  приміщеннях  або  які  мають  ізольовані  входи

знадвору,  - відповідно 2 штатні одиниці помічника  вихователя  на

одну групу або 1,3 штатної одиниці на одну групу;

     у дитячих  садках,  які  мають  непарну  кількість   груп   з

цілодобовим  перебуванням дітей,  в одній із груп посада помічника

вихователя з режимом роботи з 19-ї години  вечора  до  7-ї  години

ранку вводиться за нормативами,  передбаченими для дитячих садків,

що мають одну таку групу;

     в одногрупових  дитячих  садках  з  12-годинним і цілодобовим

перебуванням  дітей  при  шестиденному  робочому  тижні  вводиться

додатково 0,14 штатної одиниці посади кухаря;

     у дитячих садках з  12-годинним  і  цілодобовим  перебуванням

дітей за  наявності  2-х  і  більше  груп  вводиться  додатково по

0,5 штатної одиниці посади кухаря; за наявності 6-ти і більше груп

вводиться   додатково   0,5   штатної  одиниці  посади  підсобного

робітника.

 

     5. У дошкільних навчальних закладах (яслах-садках):

     при шестиденному  робочому  тижні  у  закладах  з цілодобовим

перебуванням  вводиться  посада  помічника  вихователя  з  режимом

роботи з  19-ї  години  вечора  до  7-ї  години  ранку  - 2 штатні

одиниці на кожні 2  дошкільні  групи;  при  п'ятиденному  робочому

тижні - 1,3 штатної одиниці на кожні 2 дошкільні групи;

     у яслах-садках,  що мають одну групу для дітей до 3-х  років,

посада  помічника вихователя з режимом роботи з 19-ї години вечора

до 7-ї години ранку вводиться: при шестиденному робочому тижні - в

кількості  1,6 штатної одиниці;  при п'ятиденному робочому тижні -

1,3 штатної одиниці;

     у яслах-садках  з  цілодобовим перебуванням,  що мають кілька

дошкільних груп з цілодобовим перебуванням дітей,  але  розміщених

по  одній групі в різних будинках або які мають ізольовані входи з

вулиці,  а також в одній із груп ясел-садків,  які  мають  непарну

кількість  дошкільних  груп  з  цілодобовим  перебуванням,  посада

помічника вихователя з режимом роботи  з  19-ї  години  вечора  до

7-ї години   ранку  вводиться  відповідно  2  штатні  одиниці  або

1,3 штатної одиниці на одну групу;

     у яслах-садках,  що мають одну групу для дітей до 3-х років і

одну групу для дітей дошкільного віку з цілодобовим  перебуванням,

для  обслуговування  обох груп у вечірній і нічний час до штатного

розпису посада помічника  вихователя,  передбаченого  для  груп  з

12-годинним  перебуванням,  додатково  вводяться  2 штатні одиниці

посади  помічника  вихователя.  Штатні  одиниці  посад   помічника

вихователя  з  режимом  роботи  з 19-ї години вечора до 7-ї години

ранку у цих випадках не вводяться;

     у яслах-садках з 12-годинним і цілодобовим перебуванням дітей

вводиться  додатково:  0,5  штатної  одиниці   посади   підсобного

робітника   за   наявності  4-8  груп;  1  штатна  одиниця  посади

підсобного робітника за наявності 9 і більше груп.

 

                  III. Спеціальні та комбіновані

                   дошкільні навчальні заклади

 

     1. Для  дітей  з  порушеннями зору,  опорно-рухового апарату,

розумовою відсталістю,  затримкою  психічного  розвитку  вводиться

додатково посада   помічника   вихователя   з   режимом  роботи  з

19-ї години  вечора  до  7-ї  години  ранку  на  кожну   групу   з

цілодобовим перебуванням дітей - 2 штатні одиниці при шестиденному

робочому тижні і 1,3 штатної  одиниці  при  п'ятиденному  робочому

тижні.

 

     2. Для  дітей  з  порушеннями  слуху  у дошкільних навчальних

закладах  з  цілодобовим  перебуванням  вводиться  штатна  одиниця

помічника вихователя  з  режимом  роботи  з  19-ї години вечора до

7-ї години  ранку  за  нормами,   передбаченими   для   дошкільних

навчальних  закладів  (ясел-садків),  що  мають  дошкільні групи з

цілодобовим перебуванням дітей,  розміщені по одній групі в різних

приміщеннях.

 

     3. Для  дітей  з  порушеннями  мови  вводиться  по  1 штатній

одиниці учителя-логопеда на кожну таку групу.

 

     4. Для  дітей  з  порушеннями  зору,  слуху,  опорно-рухового

апарату,   з   розумовою   відсталістю,  із  затримкою  психічного

розвитку, у яких виявлено мовленнєві порушення, вводиться 1 штатна

одиниця  учителя-логопеда  на кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями

мовлення  (ринолалія,   заїкуватість,   загальне   недорозвинення,

алалія,   афазія,   дизартрія)   або   на   кожні   12   дітей   з

фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалією.

 

     5. Для  дітей  з  порушеннями  слуху,   зору,   з   розумовою

відсталістю,  із  затримкою психічного розвитку вводиться 1 штатна

одиниця посади вчителя-дефектолога на кожну таку групу.

 

     6. Для дітей з порушеннями  зору  за  наявності  лікувального

кабінету  вводиться посада сестри медичної лікувального кабінету -

0,125 штатної одиниці на одну  групу,  але  не  більше  1  штатної

одиниці на заклад.

 

     7. Для  дітей з порушеннями опорно-рухового апарату вводиться

посада сестри медичної з масажу та сестри медичної  з  лікувальної

фізкультури  -  по  0,125  штатної  одиниці на одну групу,  але не

більше ніж по одній штатній одиниці на заклад.

 

     8. Для  дітей  з  порушеннями  слуху,   зору   за   наявності

відповідної   слухової  чи  офтальмологічної  апаратури  вводиться

посада техніка  з   експлуатації   та   ремонту   устаткування   -

0,5 штатної одиниці на кожні три групи.

 

     9. У    дошкільних   навчальних   закладах   для   проведення

лікувально-оздоровчої роботи  вводиться  додатково  посада  лікаря

(лікаря-педіатра   або   вузького  спеціаліста  залежно  від  типу

закладу) та медсестри з фізіотерапії - по 0,125 штатної одиниці на

одну групу, але не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад.

     

     10.   В   інклюзивних   групах   вводиться  посада  асистента

вихователя  дошкільного  навчального  закладу  з  розрахунку  одна

штатна одиниця на одну групу.

     

     IV. Санаторні та комбіновані дошкільні навчальні заклади

 

     1. Для  дітей  з  латентною туберкульозною інфекцією та після

виліковування від туберкульозу,  які мають групу (групи) дітей  до

3-х років, кількість посад помічників вихователів з режимом роботи

з 19-ї  години  вечора  до  7-ї  години  ранку   збільшується   на

0,14 штатної одиниці на кожну штатну одиницю цих посад.

 

     2. У   дошкільних   навчальних  закладах  компенсуючого  типу

(санаторні,     спеціальні)     вводиться     додатково     посада

вихователя-методиста - 0,5 штатної одиниці за наявності 4-7 груп у

яслах-садках і 0,5 штатної одиниці за наявності 4-5 груп у дитячих

садках, 1  штатна  одиниця  за  наявності  8 груп у яслах-садках і

1 штатна одиниця за наявності 6 груп у дитячих садках.

 

     3. У   дошкільних    навчальних    закладах    з    латентною

туберкульозною  інфекцією  та після виліковування від туберкульозу

незалежно від наявності можливості користуватися послугами пралень

вводиться  1  штатна одиниця посади машиніста із прання та ремонту

спецодягу на заклад.

 

     4. У   дошкільних   навчальних   закладах   для    проведення

лікувально-оздоровчої  роботи  вводиться  додатково  посада лікаря

(лікаря-педіатра  або  вузького  спеціаліста  залежно   від   типу

закладу) та медсестри з фізіотерапії - по 0,125 штатної одиниці на

одну групу, але не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад.

     

 

 Директор департаменту                               С.В.ДаниленкоЛицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!