Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Порядок комплектування інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
06 лютого 2015 року № 104/52

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2015 року за № 224/26669

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту» , статті 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр освіти і науки України
С. Квіт


Міністр охорони здоров’я України
О. Квіташвілі


ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної регуляторної служби України
К. Ляпіна


Виконавчий директор Національної Асамблеї інвалідів України
Н. Скрипка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України
06 лютого 2015 року № 104/52

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2015 р. за № 224/26669

Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.

2. Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

3. Головна мета створення інклюзивних груп — задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

4. У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи, керуються Конституцією України , законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України, цим Порядком, власним статутом.

5. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» , копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, направлення місцевого органу управління освітою.

6. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади.

7. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини.

8. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них — 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

9. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.

10. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

III і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

11. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.

12. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.


Директор Департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти МОН України
Ю. Кононенко


Директор Департаменту медичної допомоги МОЗ України
С. Хотіна

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!