Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Інструкції з охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №____ Від «___»__________20__ р.
Директор ОПШ «Азбука» Сейдаметова О.С.
"___"___________2021 № ______

 

Інструкція з охорони праці
для вчителів початкових класів

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителів початкових класів школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція з охорони праці для вчителів початкових класів встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вчителя початкових класів загальноосвітнього закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях. Вимоги даної інструкції з охорони праці є обов'язковими для виконання всіма вчителями початкових класів, що працюють в закладі загальної середньої освіти.
1.3. До роботи вчителем початкових класів допускаються особи обох статей, які досягли 18 років, мають відповідну педагогічну освіту, пройшли обов'язковий попередній медичний огляд, вступний і первинний інструктажі з охорони праці і навчання з охорони праці, перевірку знань вимог охорони праці. Вчитель повинен мати медичну книжку з допуском до роботи і регулярно 1 раз на рік проходити профілактичний медичний огляд, кожні 6 місяців проходити повторні інструктажі з питань охорони праці.
1.4. Робочим місцем вчителя є кабінет початкових класів, обладнаний шкільними меблями, а також технічними засобами навчання (ТЗН).
1.5. Вчитель початкової школи у своїй роботі керується інструкцією з охорони праці для вчителів початкових класів, посадовою інструкцією, іншими інструкціями з охорони праці при виконанні робіт.
1.6. Вчитель початкових класів з метою дотримання вимог охорони праці повинен:

 • впевнено знати і належним чином виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів;
 • забезпечувати режим дотримання норм і правил з охорони праці під час організації навчання учнів;
 • мати чітке уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 • пройти вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці;
 • використовувати надане обладнання та інструменти відповідно до вимог інструкцій заводів-виробників;
 • керуватися в роботі правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
 • дотримуватися режиму праці та відпочинку, який визначається графіком роботи;
 • дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку учнів у процесі виконання роботи або під час знаходження на території школи;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • при пересуванні по території і в приміщеннях користуватися тільки встановленими проходами;
 • знати вимоги електро- і пожежобезпеки і вміти користуватися засобами пожежогасіння;
 • вміти надавати домедичну допомогу потерпілому;
 • виконувати режими праці та відпочинку, встановлені в закладі загальної середньої освіти;
 • оперативно повідомляти заступника директора з адміністративно-господарської частини про всі несправності використовуваного обладнання, виявлених в процесі роботи, директору школи - про ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей, про кожен нещасний випадок або про погіршення свого здоров'я;
 • знати номери телефонів виклику екстрених служб (пожежної охорони, швидкої медичної допомоги і т. д.).

1.7. Під час виконання посадових обов'язків вчителем початкових класів можуть мати місце наступні шкідливі та небезпечні фактори:

 • недостатнє освітлення робочої зони;
 • ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих частин електрообладнання та електроприладів з порушеною ізоляцією;
 • підвищена психоемоційна напруга;
 • значне голосове навантаження;
 • статичне навантаження при незначному загальному м'язовому руховому навантаженні;
 • пожежонебезпека;
 • висока щільність епідемічних контактів;
 • травми і падіння внаслідок пустощів учнів;
 • падіння на слизькій підлозі.

1.8. Вчитель відповідає за життя і здоров'я дітей, забезпечує безконфліктну ситуацію в класі між учнями та їх батьками, вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни.
1.9. Вчитель початкових класів зобов'язаний дотримуватися протипожежного режиму в освітній установі, правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС, напрямку евакуації, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.10. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території школи.
1.11. Вчитель початкових класів повинен пройти навчання і мати навички надання першої домедичної допомоги постраждалим.
1.12. Про кожен нещасний випадок, випадки травмування, вчитель початкових класів повинен негайно повідомити директору школи безпосередньо після надання першої допомоги потерпілому (працівнику, школяреві).
1.13. Вчитель початкових класів, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, проходить позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи вчителів початкових класів

2.1. Вчитель початкових класів повинен включити все наявне освітлення в навчальному кабінеті, переконатися в справній роботі світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 300 лк, при лампах розжарювання – 150 лк.
2.2. Необхідно переконатися в справності електрообладнання навчального кабінету:

 • світильники повинні бути надійно прикріплені до стелі і мати світлорозсіювальну арматуру, комутаційні коробки повинні бути надійно закриті кришками, а електричні розетки - заглушками;
 • на корпусах і кришках вимикачів і електричних розеток не повинно бути будь-яких тріщин і відколів, а також оголених контактів;
 • перевірити заземлення технічних засобів навчання (комп'ютера, мультимедійного проектора, проекційного екрана та інтерактивної дошки) та іншої електричної апаратури.

2.3. Уважно провести огляд свого робочого місця, оцінити стан використовуваного обладнання, інструментів і матеріалів. Прибрати з робочої поверхні зайві, не використовувані в роботі предмети.
2.4. Перевірити санітарний стан кабінету початкових класів і провітрити його. Вікна у відкритому положенні фіксувати гачками, а фрамуги повинні мати обмежувачі. Провітрювання слід закінчити за 30 хв до приходу учнів. Переконатися, у тому що температура повітря в кабінеті відповідає вимогам санітарних правил і становить 17-20 ̊С.
2.5. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості згрупованих документів, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.6. Перевірити справність робочих місць учнів.
2.7. Проконтролювати наявність і справний стан наочних посібників.
2.8. Перевірити наявність у кабінеті початкових класів аптечки для надання домедичної допомоги та інформацію про номер телефону і місцезнаходження найближчого медичного закладу.
2.9. Перевірити наявність та термін придатності вогнегасників. При необхідності здати вогнегасники з простроченим терміном використання відповідальній особі і замінити на нові.
2.10. Підготувати необхідні для проведення уроку матеріали, наочні посібники, роздавальний матеріал.
2.11. При виявленні пошкодження приладів і обладнання, вчитель початкових класів зобов'язаний терміново доповісти відповідальному з охорони праці, заступнику директора з АГЧ, а при його відсутності - черговому адміністратору закладу загальної середньої освіти.
2.12. Не слід приступати до роботи, якщо виявлені невідповідності робочих місць вчителя початкової школи або учнів встановленим в даному розділі вимогам, а також при неможливості здійснити зазначені вище підготовчі до роботи дії.
2.13. Самостійне усунення порушень вимог безпеки праці, особливо пов'язане з ремонтом і наладкою обладнання, можливо проводити тільки за наявності відповідної підготовки та допуску до подібного виду робіт, за умови дотримання правил безпеки праці.

3. Вимоги безпеки вчителів початкової школи під час роботи

3.1. Під час уроків вчитель початкових класів знаходиться в кабінеті з учнями, при проведенні занять в кабінеті керується інструкцією з охорони праці в кабінеті початкових класів.
3.2. На перерві - учні виходять в коридор, кабінет початкових класів провітрюється при закритих дверях, віконні рами необхідно зафіксувати у відкритому положенні гачками.
3.3. При проведенні уроків необхідно підтримувати дисципліну і порядок, уважно стежити за тим, щоб учні виконували всі вказівки вчителя початкових класів, забезпечити безпечне проведення навчального процесу.
3.4. Не слід залишати учнів без нагляду під час проведення навчально-виховного процесу, дозволяти школярам самовільно залишати місце проведення уроку.
3.5. Впродовж роботи слід тримати своє робоче місце в чистоті і порядку, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил особистої гігієни. Не захаращувати своє робоче місце і проходи до нього, контролювати вільність проходів між рядами учнів та евакуаційних виходів з навчального кабінету.
3.6. Під час уроку вчителю забороняється користуватися мобільним телефоном, відволікатись на розмови з іншими працівниками або батьками учнів.
3.7. Для забезпечення природної освітленості в навчальному кабінеті не допускається знаходження квітів, зошитів, підручників, інших предметів на підвіконнях.
3.8. При роботі необхідно дотримуватися наступних заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не торкатися до відкритих і неогороджених струмоведучих частин електроприладів, комп'ютерного обладнання та оргтехніки, до оголених або з пошкодженою ізоляцією проводів;
 • не включати в електромережу і не відключати прилади мокрими і вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення приладів, не порушувати технологічні процеси;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, включаючи ТЗН, персональний комп'ютер та іншу оргтехніку;
 • не пересувати включені в електричну мережу прилади, включаючи ТЗН, персональний комп'ютер та іншу оргтехніку;
 • не складати на електроприлади папір, речі та інші предмети;
 • не проводити вимикання пристроїв ривком за шнур живлення;
 • не намагатися виконати ремонт включеного в мережу електрообладнання;
 • не згинати і не затискувати електричні з'єднувальні кабелі, дроти (шнури).

3.9. Наочні посібники застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки і затверджених методик.
3.10. Приміщення навчального кабінету повинно відповідати вимогам норм та правил пожежної безпеки. Вчитель початкових класів повинен стежити за протипожежним станом кабінету початкових класів, не користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю, не сертифікованими подовжувачами і т. д.
3.11. При пересуванні слід звертати увагу на нерівності і слизькі місця на території і в приміщеннях навчального закладу, обходити їх і остерігатися падіння.
3.12. Вчителю початкових класів необхідно дотримуватися наступних правил пересування в приміщеннях і на території школи:

 • під час ходьби бути уважним і контролювати зміну навколишнього оточення;
 • ходити по коридорах і сходових маршах, дотримуючись правого боку;
 • при пересуванні по сходових прольотах слід дотримуватись обережності і уважності, не перестрибувати через сходинки, не переважуватися через перила, ходити обережно і не поспішаючи;
 • не проходити ближче 1,5 метра від стін будівлі освітнього закладу.

3.13. Не допускається вчителю початкових класів під час роботи порушувати цю інструкцію з охорони праці, інші інструкції з охорони праці та пожежної безпеки в школі. Заборонено приховування фактів травмування учнів і працівників.
3.14. При виникненні несправностей в роботі електроприладів, комп'ютерного обладнання або оргтехніки, припинити роботу і знеструмити їх, повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) навчального закладу.
3.15. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т.ін.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи вчителя початкових класів

4.1. Після закінчення роботи вчителю початкових класів необхідно відключити з електромережі апаратуру ТЗН (технічні засоби навчання).
4.2. Провітрити кабінет.
4.3. Повністю відключити електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер, відключити від електроживлення технічні засоби навчання (ТЗН).
4.4. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, наочні і методичні посібники, роздатковий матеріал.
4.5. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.6. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.7. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.8. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. У разі отримання травми вчитель зобов'язаний припинити роботу, покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, довести до відома директора школи (при відсутності іншій посадовій особі) і звернутися в медичний пункт. При отриманні травми іншим працівником необхідно надати йому першу допомогу. При необхідності, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 і повідомити про подію директору загальноосвітнього закладу. Забезпечити до початку розслідування збереження обстановки на місці події, а якщо це неможливо (існує загроза життю і здоров'ю оточуючих) - фіксування обстановки шляхом складання схеми, протоколу, фотографування або іншим методом.
5.3. У разі появи задимлення або загоряння негайно припинити роботу, вжити заходів до евакуації дітей, викликати пожежну охорону за телефоном 101, повідомити безпосередньо директору школи (при відсутності - іншій посадовій особі). При відсутності явної загрози життю вжити заходів до ліквідації пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.4. При використанні вогнегасників не можна направляти в бік людей струмінь вуглекислоти і порошку. При користуванні вуглекислотним вогнегасником, щоб уникнути обмороження не братися рукою за розтруб вогнегасника. При загорянні електроустаткування для його гасіння слід застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники.
5.5. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання необхідно вивести дітей з приміщення, повідомити про те, що сталося заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) загальноосвітнього закладу.
5.6. Учитель початкових класів зобов'язаний сповістити безпосередньо директора освітнього закладу (при відсутності, іншу посадову особу) про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю і здоров'ю учнів та працівників школи, несправності обладнання, інвентарю, засобів пожежогасіння, а також порушення цієї інструкції.
5.7. У разі загрози або виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру слід керуватися відповідною інструкцією і Планом евакуації.

 

 

 

Інструкцію розробив ___________________ Директор ОПШ «Азбука» Сейдаметова О.С.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
№ ___ від «___»_________2021 р.
Директор ОПШ «Азбука» Сейдаметова О.С.

"___"___________2021 № ______

 

Інструкція з охорони праці
для директора загальноосвітнього навчального закладу


1. Загальні вимоги з охорони праці
1.1. До роботи директором начального закладу допускається особа, що має вищу професійну освіту, стаж роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних посадах, пройшла медичний огляд, навчання з охорони праці та пожежної безпеки, яка немає протипоказань до виконання своїх обов'язків.
1.2. Директор навчального закладу повинен діяти згідно з посадовою інструкцією, інструкцією з охорони праці для директора школи, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених режимів праці та відпочинку.
1.3. Директор школи у своїй роботі повинен:

 • знати свої посадові обов'язки та інструкції з охорони праці
 • організувати роботу щодо створення та забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу у відповідності з діючим законодавством про працю, міжгалузевими та відомчими нормативними документами, іншими локальними актами з охорони праці та Статутом навчального закладу;
 • забезпечувати безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, устаткування і вживати заходів щодо приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці. Своєчасно організовувати огляди, ремонт будівлі та території навчального закладу;
 • призначати наказом відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в навчальних кабінетах та всіх інших приміщеннях навчального закладу;
 • виносити на обговорення ради (педагогічної, піклувальної тощо), адміністративної наради або загальних зборів трудового колективу питання організації роботи з охорони праці;
 • організувати забезпечення працівників навчального закладу та учнів (при проведенні суспільно-корисної праці) спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності з діючими типовими нормами та інструкціями.
 • здійснювати заохочення працівників навчального закладу за активну роботу зі створення та забезпечення здорових і безпечних умов під час проведення навчального процесу, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про працю, правил і норм з охорони праці;
 • проводити профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності працівників, учнів;
 • організувати в установленому порядку роботу комісій з приймання навчального закладу до нового навчального року;
 • негайно повідомляти про груповий, тяжкий нещасний випадок, випадок із смертельним наслідком безпосередньо вищому керівнику органу управління освітою, батькам потерпілого (потерпілих) або особам, що їх замінюють, вживати всіх можливих заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, забезпечити необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування згідно з чинним положенням;
 • укладати і організувати спільно з профспілковим комітетом виконання щорічних угод з охорони праці. Підводити підсумки виконання угоди з охорони праці 1 раз на півріччя;
 • затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом інструкції з охорони праці для працівників. В установленому порядку організовувати перегляд інструкцій (не рідше одного разу на п'ять років);
 • планувати в установленому порядку періодичне навчання працівників навчального закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на курсах та семінарах, що організовуються органами управління освітою та охороною праці;
 • вживати заходів спільно з профспілковим комітетом, батьківською громадськістю щодо поліпшення організації харчування учнів, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі;
 • керуватися в роботі правилами внутрішнього розпорядку
 • забезпечувати режим дотримання норм і правил з охорони праці при організації навчального процесу з учнями.

1.4. При роботі директором навчального закладу, можливий вплив на нього таких шкідливих виробничих факторів:

 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використання несправних електричних приладів (телевізора, магнітофона, комп'ютера, ксерокса, сканера тощо);
 • ураження струмом при включенні і користуванні апаратурою ТЗН (технічні засоби навчання);
 • при порушенні правил охорони праці;
 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також зорове стомлення при тривалій роботі з документами і на комп'ютері;
 • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання та електромагнітні поля при роботі з комп'ютером.

1.5. Директор зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, положень інструкції з охорони праці і техніки безпеки для директора школи, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також шляхи евакуації при пожежі, вміти користуватися ручним пожежним сповіщувачем, кнопкою «Тривога».
1.6. У процесі роботи директор зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.7. У разі невиконання або порушення інструкції з охорони праці директора школи, директор притягується до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, за необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи
2.1. Перевірити справність електроосвітлення в кабінеті.
2.2. Провітрити приміщення кабінету.
2.2. Провести підготовку робочої зони для безпечного проведення роботи:

 • включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.);
 • провести перевірку оснащеності робочого місця, візуально перевірити справність встановлених вимикачів і розеток;
 • перевірити справність персонального комп'ютера та принтера, іншого обладнання та електропроводки на видимі пошкодження.

3. Вимоги з охорони праці під час роботи
3.1. Виконувати вимоги особистої гігієни і безпеки праці.
3.2. Користуватися при роботі справною електроапаратурою.
3.3. Дотримуватися чистоти й порядоку на робочому місці.
3.4. Дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації при пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (порошковим вогнегасником).
3.5. При недостатній освітленості робочого місця для додаткового освітлення користуватися настільною лампою.
3.6. При роботі з використанням комп'ютера, ксерокса, ТЗН дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електромережі та не відключати від неї прилади мокрими та вологими руками;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо при роботі принтера, ксерокса

.
3.7. При роботі з використанням комп'ютера керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері», а при роботі ксерокса - «Інструкцією з охорони праці при роботі з копіювально-розмножувальним апаратом».
3.8. Для підтримки здорового мікроклімату слід через кожні 2 год роботи провітрювати приміщення; відкриваючи фрамугу, бути особливо обережним при фіксуванні її у відкритому положенні.
3.9. При тривалій роботі з документами і на комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку познотонічного стомлення, через кожну годину робити перерву на 10-15 хв, під час якої слід виконувати комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи та хвилинки.
3.10. Протягом робочого часу директор навчального закладу:

 • вживає заходів спільно з медичною сестрою щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи з учнями та працівниками;
 • забезпечує навчально-трудове навантаження працюючих, учнів з урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку;
 • забороняє проведення навчально-виховного процесу при наявності небезпечних умов для здоров'я і життя учнів та працівників;
 • здійснює фінансування заходів щодо забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності, оплату листків тимчасової непрацездатності і доплату працівникам за роботу в несприятливих умовах праці;
 • несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов навчального процесу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після завершення роботи директорові необхідно відключити від електричної мережі персональний комп'ютер та периферійні пристрої.
4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію.
4.3. Перевірити протипожежний стан робочого кабінету.
4.4. Провітрити приміщення, закрити вікна, фрамуги, вимкнути всі освітлювальні прилади, закрити двері кабінета на ключ.
4.5. Про всі недоліки, відзначених під час роботи, повідомити заступникові директора з АГЧ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.
5.2. При отриманні травми, негайно звернутися за медичною допомогою до медичного кабінету.
5.3. У разі появи несправності в роботі комп'ютера, ксерокса, ТЗН (сторонній шум, іскріння, запах гару) негайно вимкнути електроприлад від електромережі та повідомити про це заступникові директора з АГЧ. Роботу продовжувати тільки після усунення виниклої несправності.
5.4. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) негайно повідомити про це працівників, включивши систему оповіщення про пожежу, повідомити до найближчої пожежної частини за телефоном 101, начальнику управління освіти. Здійснювати контроль за проведенням евакуації учнів, працівників, цінних документів на евакуаційний майданчик, за організацією зустрічі пожежної команди, забезпечити гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння до прибуття пожежних.
5.5. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.

 

Інструкцію розробив __________________ директор школи Сейдаметова О.С.

 

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!